Най-старата Клиника по гръбначна хирургия у нас вече е напълно обновена и в деня на Благовещение бе осветена от Негово преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Българския патриарх Неофит.

Клиниката е основно звено в Специализираната болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев” (СБАЛО) – водещ национален център в профилактиката, наблюдението, изследването, лечението, научно-изследователската и учебната дейност в областта на гръбначните заболявания.

В болницата се извършват голям брой гръбначни операции по клинични пътеки, включително и хирургични корекции на вродени и придобити изкривявания при деца. СБАЛО е единствената  университетска държавна болница, която развива тази дейност и същевременно обучава студенти и специализанти в тези направления.

Клиниката ще работи на базата на вече сключения договор между болницата и НЗОК по съответните клинични пътеки и не се очаква да промени финансовите параметри на сегашната дейност на болницата, обясни д-р Валентин Ангелов, изпълнителен директор на болницата. Предвижда се в отделението да консултират и оперират и деца.

Към настоящия момент, като сериозен проблем се явява липсата на регистър на децата с ювенилна, адолесцентна, идиопатична сколиоза и децата с нервно-мускулни заболявания, които водят до тежки изкривявания на гръбнака, невъзможност за адекватна рехабилитация и определяне на точния момент за операция, казва д-р Валентин Ангелов. В резултат, такива пациенти се оперират в крайните стадии на заболяването и съответно със субоптимален резултат. Липсва системен контрол на заболяването и в следоперативния късен период.

Обновената клиника ще даде възможност за ранната диагностика на изкривяванията на гръбнака при деца, осъществявана с най-съвременна апаратура, както и за прецизиране на момента и обхвата на оперативно лечение в съответствие със световните медицински стандарти.

Тук ще се извършва ранната рехабилитация – изпълнена по съвременните протоколи за лечение, специалистите ще проследяват резултатите от оперативното и консервативното лечение  – обективизирането им ще се осъществява посредством най-съвременна апаратура без рентгеново облъчване.

Водещи световни специалисти ще представят най-съвременните оперативни методи, техники и процедури с цел изграждане на специализирани екипи в болницата.

В Клиниката ще се лекуват дегенеративните заболявания на гръбнака – консервативно и оперативно, хроничната болка – с прилагане на мини-инвазивни техники. Ще се въведе и електронен регистър на пациентите със сколиоза и ще мониторира остеопорозата при пациенти с дегенеративни заболявания на гръбнака.

Над 1500 годишно са гръбначните интервенции, които се извършват в страната. Приблизително 35% от тях са спешни, плановите са 65%, сочи статистиката. Към настоящия момент в страната необходимостта от специализирани клиники (центрове) за спинална хирургия многократно надвишава предлагането на медицински услуги в това направление. Това е свързано както с увеличаващия се травматизъм, така и с постоянно нарастващата продължителност на живота, обясснява д-р Ангелов. В първия случай се засягат група от болни от по-млада (работоспособна) възраст, а във втория по-възрастни хора, поради напредналите дегенератвни промени в гръбнака.

С разкриването на Клиниката по гръбначна хирургия в СБАЛО „проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД ще нарасне операционната дейност на болницата и ще се създадат условия за обслужване на по-сериозен поток от пациенти с гръбначни заболявания при съкратен болничен престой.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара