Напрегната съм без особена причина! Наистина ли?

Знаете ли, че стресът и неопредлеността предизвиква вътрешното напрежението , което постепенно става хронично. Това са най- големите врагове напоследък!

Три крачки за намаляване на вътрешното напрежение:

1. Направете списък с активите си –

ресурсите, на които можете да разчитате. Дописвайте го, за да знаете на какво можете да разчитате.

2. Намалете времето и сроковете за планиране.

Най-много 2-3 седмици. Колкото по-висок е стресът толкова по-краткосрочни цели си поставяйте. Ежедневно е добре да ги записвате, както главните задачи, така и всички останали действия – като обяд, разходка, други домашни задължения. Всичко, което правим – четене на книги, гимнастика е проактивност и помага срещу усещането за безпомощност. Базовият режим ни стабилизира, ежедневната рутина ни дава спокойствие.

3. Микроконтрол и осъзнаване –

само за нещата, които зависят от нас! Приемаме неопределеността, която не зависи от нас. Наблюдаваме ситуацията и правим и помагаме на когото можем, но нямаме определени очаквания. Борбата с реалността е най- безмисленното нещо- но можем да вземем под контрол това, което можем!

Баховата терапия има много нежно и меко действие за овладяване на стреса. Като част от холистичният подход може да е изключително ценна, за менъджмент на стреса! Използваме различни серии бахови есенции в съчетание с арттерапия.

За консултации- https://homeoart-bg.com/

Facebook Twitter Google+

0 Коментара