Д-р Гернот Райнер, е австрийски специалист пулмолог, практикуващ във Wiener Privatklinik. За него стабилната връзка между лекар и пациент е в основата на разбирането му за качествени медицински грижи – това означава че на пациента винаги трябва да се дават съвети и обширни разяснения за лечението, което се провежда за неговото състояние. Д-р Райнер има дългогодишен опит в лечението на астма, ХОББ и рак на белия дроб, като особен фокус има върху персонализираните терапии и индивидуално пригодените процедури подходящи за всеки конкретен случай.

Кои са най-честите респираторни заболявания и какви са техните симптоми?

Най-често срещаните хронични респираторни заболявания са (хроничната обструктивна белодробна болест) ХОББ и астма. И двете не винаги се разпознават лесно, защото задухът, особено при упражнения, хрипове по време на издишване и кашлица са основни симптоми и за двете заболявания. И двете могат да имат сериозни обостряния, които изискват незабавно лечение и в някои случаи- хоспитализация. Въпреки това е важно да се постави ясна диагноза, тъй като продължителното лечение е различно. Остро респираторно заболяване най-често е пневмонията, която изисква бързо лечение с антибиотици. Изборът на антибиотик се основава на това къде е била придобита пневмонията и какво е състоянието на пациента.

Колко важно е качеството на въздуха, който хората дишат в големите градове? Как това се отразява на здравето на хората?

За ХОББ основния рисков фактор остава тютюнопушенето. Това ще бъде 3-та често срещана причина за смъртта в световен мащаб до края на 2020 г. и е основен проблем за здравната система. Астмата, която има разпространение между 7-10% в австрийското население например, предимно върви заедно с инхалаторни алергии.И двете заболявания са силно повлияни от качеството на въздуха. Финият прах, азотните оксиди и озонът могат да причинят възпаление в лигавичната тъкан на дихателните пътища и сериозно да влошат ХОББ и астмата.

Фините прахови частици се считат за опасни не само за хронично болни пациенти, но и за малки деца и възрастни хора, особено за дихателната им система. Какво може да бъде въздействието върху здравето на децата и има ли нещо, което родителите трябва да направят, за да предотвратят заболяването?

Има данни и за влошаване на астматичното състояние, особено при деца, когато качеството на въздуха е ниско. Поради това има препоръки за децата да избягват трафика в големите градове по време на пикови часове. Освен това би било полезно използването на въздушни филтри (HEPA-филтри) на закрито, но най-важни остават мерките за опазване на околната среда.

Кое е най-важното при лечението на заболяванията на дихателните пътища?

При лечение на заболявания на дихателните пътища в WPK на първо място е ясната диагноза. Трябва да се направи разлика между астма и ХОББ и след това да персонализираме лекарствата. Например при астма е важно дали тя се носи от алергии или е така наречената еозинофилна астма. При тежка астма имаме специално лечение с антитела, което може значително да подобри състоянието на пациента. Също така при ХОББ е важно да се персонализира лекарството въз основа на фенотипа и способността на пациента да използва инхалаторните медикаменти, базирани на най-доброто устройство за пациента.

Какви са рисковите фактори, които водят до сериозните заболявания на дихателната система ?

Едно от най-сериозните заболявания на дихателната система е рак на белите дробове. Рисковите фактори са подобни. Тютюнопушенето е най-големия рисков фактор и отново също допринася качеството на въздуха. При рак на белия дроб персонализирането на терапията е от основно значение. Трябва да знаем за мутацията, имунологичните маркери (PD-L1) на туморната тъкан, правилното стадиране на болестта, преди да определим план за трептене. Със специалисти по пулмология, радиология, онкология и гръдна хирургия Wiener Privatklinik предлага най-доброто лечение за своите пациенти.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара