На 24-ти септември отбелязваме за втори път европейския ден на Арт терапията, въведен от Европейската Федерация по Арт Терапия (EFAT). По този случай арт терапевти от цяла Европа се включват в инициативата с различни акции под формата на лекции и семинари на различни езици. Целта е както да информира заинтересовани лица, да свърже арт терапевти от различни европейски страни, така и да допринесе активно за развитието и утвърждаването на професията.

Арт терапията е професия в сектора на психичното здраве и се прилага в социален, медицински или педагогически контекст. В арт терапията се включва творчески процес, който цели подобряване на връзката между психика и тяло, стимулиране на личностното развитие, както и подобряване на емоционалното, когнитивното или общото състояние на клиентите.

Тази творческа невербална терапия може да се провежда както индивидуално, така и в групи – семейства или различни колективи, като тук фокусът може да попадне на междуличностните отношения или конкретни конфликтни ситуации. Провеждана при обучен и квалифициран арт терапевт, този вид терапия се базира на твърдението, че творческият процес, възникнал като артистичен способ за себеизразяване, засилва самочувствието и повишава себестойността на личността.

Творческият процес включва лично изследване

с визуални художествени материали (рисунка, живопис, скулптура и други експресивни форми на изкуство), където изображенията могат или не могат да дадат резултат. Целева група могат да бъдат възрастни и деца. Предназначена е за хора със затруднения, увреждания, емоционални или поведенчески проблеми, както и с диагностицирани психични заболявания. За провеждането на арт терапия не е необходимо участниците да притежават определени творчески заложби, опит или знания.

За разлика от класическата психотерапия, в арт терапията към връзката между клиент и терапевт се добавя едно допълнително ниво на комуникация (трета страна) – това на изображенията и обектите, възникнали в творческия процес.

Използваме термина художествено изображение, за да обозначим това, което наричаме продукт, произтичащ от взаимодействието на личността с художествените материали, независимо дали изображението е резултат от изследователски процес или не.

Служейки си с артистични методи, арт терапията дава възможност

да се изразят скрити емоции

посредством цветове или символи. Тя стимулира работата със собствени теми и осветляването на нови перспективи, а по този начин задвижва един индивидуален творчески процес на участниците. Създадените в този процес картини или обекти не са неговата цел. Те са посредник в общуването между терапевт и клиент, както и между съзнателни и подсъзнателни съдържания.

За провеждането на арт терапия е важно обученият специалист да предостави на клиента едно защитено пространство за неговата история и за неговата рисунка, да предразположи към творческа дейност, а по този начин и към комуникация. Ако тези условия са изпълнени,

арт терапията би могла да намали страха

и тревожността, да подобри междуличностните отношения, да подпомогне справянето с травматични събития, да регулира емоционалното преживяване, и като цяло да допринесе за самовъзприятието и саморефлексията на личността.

Като метод за лечение, арт терапията присъства в клиничен или доклиничен контекст. Също така, тя намира приложение и като педагогически метод, който подпомага деца в училищна или извънучилищна среда, в това число влизат и различни центрове за работа с деца, детски градини или социални домове. В организациите или фирмите, арт терапията предлага различни подходи за сплотяване на колектива в смисъла на „Тиймбилдинг“, както и за справяне с конфликтни ситуации на работното място. Както вече бе споменато, когато няма поставени терапевтични цели, тя е творчески метод,

стимулиращ личностното развитие и себепознание.

Арт терапията все повече навлица в музеи, като се базира на т. нар. рецептивна арт терапия и взема под внимание въздействието на произведенията на изкуството върху публиката.

Творческата дейност стимулира креативното мислене на човек, а по този начин и креативното търсене на решения в трудни ситуации. Изкуството и творчеството, като естествено залегнали в човешката същност, стимулират положителните емоции и преживявания у нас, както и разгръщането на вътрешния ни потенциал. Променяйки перспективата чрез образи и картини, пред нас се разкрива един нов светоглед. Творческата дейност ни позволява

да заемем една активна позиция чрез действие

и ни дава възможност да създаваме на лист хартия или в пространството, а по този начин се учим да бъдем активни създатели на собствения си живот.

Най-общо казано – арт терапията има за цел да подпомогне вътрешните ресурси, които всеки от нас притежава, да открие и активира източници в самите хора, които да им дават енергия и сила да се справят с живота си и да постигат целите си. Творчеството развива креативното мислене и търсенето на индивидуални решения и пътища, то е начин за себепознание и успява да извади от нас неподозирани възможности или качества, които поради една или друга причина са блокирани или не сме успели да развием.

За връзка със специалист: 

info@avgustinastanoeva.com

Повече информация за DATE:

https://www.arttherapyfederation.eu/date-2023.html

Facebook Twitter Google+

0 Коментара