Хомеопатията е терапевтичен подход, при който се прилага принципа на подобието. Принципът на подобието гласи, че: „Всяка субстанция, която може да предизвика определени симптоми у здрав човек, в безкрайно малка доза, може да излекува подобни симптоми у болен човек”. Накратко „Подобното лекува подобно”.

flower-373853_1280

 Хомеопатията е нежна медицина

„Единственото призвание на лекаря е да лекува бързо, меко и трайно”- посочва Самуел Ханеман, създателят на науката хомеопатия в своя основен труд „Органон на лечебното изкуство”. Как се постига това? Хомеопатията работи за стимулиране на собствения защитен механизъм на тялото, за да може то да възстанови равновесието си и така да се излекува. Макар, че хомеопатията е нежна, резултатите от лечението с добре подбрани хомеопатични лекарства могат да бъдат много мощни и дълготрайни.

Хомеопатичните лекарства не са токсични

Те нямат вредни странични ефекти.  Не водят до привикване и съответно до зависимост. Хомеопатията влияе по-скоро върху енергийното състояние на организма, отколкото върху химичния му баланс. Специалният процес на приготвяне, наречен потенциране, позволява да бъдат отстранени всички токсични странични ефекти от медикамента. Хомеопатията е безвредна за бебета, по време на бременност и менопауза. За препоръчване  е обаче лечението да се провежда от квалифициран хомеопат.

Хомеопатията е холистична медицина

Това означава, че хомеопатичното лекарство действа върху целия организъм на болния човек, а не само върху конкретното му оплакване. Човек е цялостно същество, цялостен организъм, който функционира на три нива: физическо, емоционално и умствено, които си влияят взаимно.

Предпазваща терапия

Подсилвайки имунитета на тялото, хомеопатията може да помогне да се увеличи устойчивостта на човека към болести и инфекции.

Лекарствата не се тестват върху животни

Всички хомеопатични лекарства са тествани върху здрави хора – доброволци. Тези тествания се наричат „доказвания на хомеопатичното лекарство”. Установено е, че симптомите, които приетата субстанция предизвиква за кратко време в организма на здрав човек, са точно тези, които могат да бъдат излекувани у болен човек, който страда от същите оплаквания (симптоми).

Лесно се приемат

Хомеопатичните лекарства се прилагат в две форми: като малки, сладки гранули, които лесно се разтварят в устата или  в течна форма – на капки. За деца и бебета има на разположение гранули, прахчета и капки.

Пациентът участва в терапията

Хомеопатът задава много въпроси не само за симптомите, които безпокоят пациента, но и за това как той реагира в различни житейски ситуации. Така хомеопатът събира информация за общото здравословно състояние на пациента и начина му на живот. Това кара пациента да участва активно в процеса на възстановяване на своето здраве. При това хомеопатът му помага да се опознае по-добре и да се опита да намери най-добрия начин за себе си да решава житейските ситуации.

Хомеопатията е неоценима като първа помощ

Хомеопатичните лекарства могат да бъдат част от домашната аптека или аптечката на колата. След кратки указания всеки може да лекува някои оплаквания като натъртвания, леки наранявания, изкълчвания, навехвания, леки изгаряния, ухапвания от насекоми, стомашни неразположения и др. По-сериозните и хронични оплаквания обаче би трябвало да се лекуват от квалифициран хомеопат.

Евтина е

Хомеопатичните лекарства струват изключително малко в сравнение с предписваните алопатични лекарства. Значимостта на това предимство нараства като се има предвид, че те подсилват имунната система на организма и го правят по-здрав и силен.

Хомеопатията е медицината на бъдещето

Хомеопатията е непрекъснато развиващо се лечебно изкуство. Тя разполага с повече от 6 000 лекарства и техният брой непрекъснато се увеличава. За разлика от конвеционалната медицина, която изтегля от пазара и престава да произвежда лекарства, за които са установени значими странични ефекти, хомеопатите все още използват същите лекарства, които са се използвали преди  повече от 200 години, заедно с новите лекарства. По този начин се разширяват възможностите на хомеопатичната терапия.

Големите открития в областта на квантовата физика могат да ни помогнат за по-дълбокото научно разбиране за хомеопатията в сравнение с това  от преди 200 години.

Източник: homeoart-bg.com

Facebook Twitter Google+

0 Коментара