Не, това не е начал­никът или конкурен­тът в бизнеса. А онова кротко създа­ние, за което казва­те „моята най-доб­ра приятелка“.

llustration-1

Няма какво да се направи по въпроса – и най- благородният, всичко разбиращ, изтъкан от такт и залантност мъж мрази всичко живо, което се набърта около неговата любима. „Кой още й е нужен освен мен? За какво тол­кова може да се разговаря пет часа? Защо е нужно да се видят точно утре?“ Каквато и да е твоята приятелка – умна, глупава, кра­сива или чудовище, за мъжа до теб тя е само стрес. За това той си има няколко причини.

Първо, тя е явен вредител.

Според мнението на повечето мъже приятелките и всичко, свързано с тях, отвлича жената безкрайно далеч от вярното и самоотвержено съществуване само в името на Негово превъзходителство. Превъзходителството не може да вникне в простата истина, че е възможно за един ден тя сладко да поклюкарства с приятелка и същевременно да сготви нормална вечеря. Той е абсолютно сигурен, че подобно общуване носи само вреда на него и неговата вече­ря. А времето, което „гълъбчетата“ пропиляват в празни от гледна точка на световния икономи­чески ръст приказки, може да бъде осмислено с проветряване на гардеробите, миене на прозорци или нещо подобно – полезно и достойно във всяко отношение.

Второ, това е несправедливо.

Ве­роятно в дълбините на сърцето си някои мъже из­питват завист и раздразнение. Значи, докато той, горкичкият, се изстисква, за да припечели за новото й костюмче, не се храни добре и има нуж­да от цялото й внимание, разни странни създания с дълъг маникюр и вятърничави глави я повличат по бутици и кафенета. И със сигурност й пълнят мозъка с мисли за други мъже и за хилядите начи­ни, по които може да се похарчи средностатистическата заплата на един изнемогващ от рабо­та съпруг. Мъжката логика говори: „След като аз се трудя заради теб, стой си вкъщи и ми съчувс­твай и докато съчувстваш, вземи опечи една-две баници, вместо да се развяваш с разни съмнител­ни съученички.“

Трето, ревност.

Както е извес­тно, дори когато няма никакъв повод за ревност, мъжът все ще успее да намери някаква кривина, за която да те обвини. Вероятността най-добра­та ти приятелка да обере гайлето е огромна. И как иначе! Вие двете сте заедно всяка свободна минута. Знаете си дори трудностите около цикъ­ла. Споделяте си тайни, каквито никога няма да кажете на него (стари аборти, кратки увлечения или 10 начина за епилация). Говорите по телефона около хиляда пъти повече, отколкото въобще ня­кога сте говорили с него. А щом едната помощ, другата се притичва, дори да се намира на стола на козметичката. Най-отвратителното е, че когато сте заедно, от време на време вие двете многозначително се споглеждате и се раз­бирате без думи, докато той тъне в неведение и се чувства като последен глупак. Самият факт, че част от живота ти си успяла да изживееш без бдителното му наблюдение, е в състояние да го изкара от равновесие. Утежняващо за твоята при­ятелка обстоятелство е, че тя е била наблизо във всички пикантни моменти от живота ти, преди той да се появи, и ще остане в него дори когато него вече го няма.

Четвърто, вечното прия­телство.

Теоретично мъжете смятат, че кога­то две жени се съберат, те неизменно си говорят за кулинарни магии и завъртяни плетки. На прак­тика обаче всеки мъж тайно в душата си е убе­ден, че още щом се сдушат, приятелките започ­ват да обсъждат него самия. От сутрин до вечер, във всички направления, с всички разтегливи обс­тоятелства, те просто го събличат и най-непоносимото е, че му се присмиват. В интерес на ис­тината трябва да признаем, че същият този мъж (и мъжете въобще) съвсем не е на последно мяс­то в списъка на темите в безкрайните разговори „за живота“. Мъжете съвсем правилно предпола­гат кой ще е главен герой на сутрешното кафе със съседката след снощния семеен скандал. И точно затова не могат да търпят тази т. нар. приятелка, която оказва бърза психологическа по­мощ на „жертвата“ на свадата и назовава неща­та с истинските им имена. Приятелката, сестра­та или майката винаги ще си останат скрити врагове за него, защото разглеждат събитията от най-неизгодния за мъжа ъгъл.

llustration-2

Тяхната логика

На няколко пъти ми се е случвало да разговарям с мъже на тема женско­то приятелство. Тези разговори не прибавиха нищо ново към моите по­нятия, но все пак се появиха няколко неочаквани детайла. Оказа се, че огромното мнозинство от мъжете жи­вее с мисълта, че единствената цел на една нормална жена е да си наме­ри мъж. Следователно: в безмилост­ната борба за мъже не можели да съ­ществуват съюзници и всички жени били конкурентки. А това, което те, тоест ние, наричаме приятелство, било само временно състояние на примирие в сухия период. Единстве­но самотата събирала жените на празни приказки, когато и двете би­ли свободни и нямало кого да ухажват и за кого да се грижат. Но природа­та, по мнението на мъжете, все пак тържествувала – в момента, когато една от приятелките срещнела своя герой, приятелството приключвало. От което героят е крайно доволен, защото не му се налага да си общува с най-добрата приятелка.

Обрат­ният случай

Женени сте от пет години. И изведнъж един прекрасен ден той се прибира солидно лъхащ на бира и води подпрян на рамо „най-доб­рия си приятел“, както ви го предс­тавя пътьом. Вие въобще не сте виждали този човек през живота си. А и не бихте могли, защото собстве­ният ви съпруг го е виждал за послед­но в гимназията. Това обаче не пречи на мъжа ви да се залива от смях на простотиите на нечакания госте­нин, да му даде цялата си заплата на заем и да го покани да живее у вас, за­щото е прокуден от дома си. И всич­ко това, преди вие да сте успели да се запознаете. Това е. Какво да се прави, загадъчна е мъжката природа. За съжаление на нас не ни остава ни­що друго, освен да се примирим с нея и да я опознаем, за да я дресираме.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара