Да си амбициозна не е грях. Грях е да не използваш даденото ти от природата. Кой каза, че в службата просперират само сухи, очи­лати и жълтеникави безполови същества, които се забавляват, ка­то цитират нормативи преди лягане? Слава Богу, още никой не е забранил малките женски хитрости за успех в кариерата.

adult-18598_640Рядко се случва човек да попадне точно на мястото, за което е създаден. Идеални няма, пък и съ­вършенството е винаги безкрай­но скучно. Когато успеете да на­карате останалите да ви завиж­дат за вашите недостатъци, значи кариерата ви е в кърпа вързана.

Ако сте съвсем нова в службата, трябва да си изработите стра­тегия за поведение. Разбира се, можете да бъдете сигурна, че още щом прескочите за кафе, ко­лежките подробно ще обсъдят всичките ви недъзи. Не ги драз­нете. фрапантното облекло и тежкият грим само ще затруд­нят контактите ви с тях, освен ако не са ви наели за нощната смяна в стриптийз бар. Колежки­те ви отдавна знаят това, кое­то сега ще научите и вие – кон­куренцията се убива в зародиш. Значи – никакво подмазване на шефа. Помнете, че пътят към сърцето на началника минава през очите на останалите му подчинени.

От друга страна, началникът също е човек

Или поне така твърди. Него го грози огромна опасност, ако под­чинените му са главно жени. Въз­можни са клюки, интриги и скубане на коси.

Постарайте се да не се превръ­щате и вие в чудовищно и вечно мърморещо, разпуснато същес­тво, чиято единствена задача е да създава грижи на шефа. Можете да изпъкнете, ако бъде­те усмихната, ако не научава це­лият свят, когато сте неразположена, ако не тормозите окол­ните с неудачите си. Размахва­нето на лакти отдавна е оста­нало в историята на кариеризма като начин за просперитет. За­това с колежките бъдете безпо­лово същество, а с мъжете, осо­бено, щом са началници – оста­нете жена. Но не прекалявайте с късите поли, тънките чорапи и тежките клепки. Ако начални­кът има нужда от куртизанки, той знае къде да ги намери, флиртът обаче никога не пречи.

И най-важното – не страдайте от скрупули че сте постигнали успех в рабо­тата само благодарение на дъл­гите си крака. Спомнете си стотиците години мъжки гнет, пос­ле пребройте жените министри и накрая направете сметка кол­ко пъти съпругът ви е измил чи­ниите.

За да не ви обърнат гръб всички в офиса, оставете лични­те си неприятности вкъщи. По- добре да се забулите в загадъч­ност, вместо да накарате окол­ните да говорят за броя на любовниците ви.

Ако искате заплатата ви да рас­те, не се оплаквайте, че нямате пари. Всички се стремят да по­лучат повече в края на месеца, но отново всички възприемат този стремеж за неприличен. Па­рите трябва да дойдат като заслужена награда за вашия труд. Това не означава, че може­те да оставите да ви подценя­ват. Заплатата е въпрос на принцип. Вие не сте благотворително дружество.

Основно пра­вило – не позволявайте да ви плащат заради голямо­то деколте. Закачките служат за създаване на по-приятна работна атмос­фера. Вашият сексапил обаче ня­ма нищо общо с труда ви. Освен това, намесите ли любовни отношения там, където си изкарва­те хляба, после само ще съжаля­вате. Ако към всички изредени условия за успех можете да добавите и поне известна доза професиона­лизъм – широкият път към кари­ерата ви е открит. Крачете по него с мисълта, че сте дали своя дан за равноправието на полове­те. В никакъв случай не искам да правя от вас мъжемразка. Мъжете трябва да се уважават. В крайна сметка, ако не бяха те такива наивници, за нас нямаше да остане никакъв шанс.

При разговор с шефа

■ В никакъв случай не бива да издавате нервност. Признаци за напрегнатост са несигурният и играещ поглед, треперенето на ръцете и гласа, наведената глава, навиване на косата между пръстите, хапене на устните, мачкане на върха на пръстите и (о, ужас!) гризене на ноктите.

■ Дресирайте стойката, най-добре у дома пред огледалото. Стегнат гръб, изправена глава, брадичка точно под прав ъгъл.

■ С началник се разговаря без много мимики и остри гримаси. Най-удачен е ниският тембър на гласа, който създава илюзия за зрялост.

■ Агресивността е строго забранена. Дипломатичният тон може да извоюва много повече, отколкото скандалният език, който е знак за несигурност.

■ Когато седите, внимавайте къде държите ръцете си и какво правите с краката си. Никакво потропване, нервно поклащане на стъпалото и хаосно ръкомахане.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара