Живеем постоянно върху гъста мрежа от геомагнитни линии, които опасват Земята в посока изток-запад и север-юг. Те могат да се засекат на всеки два метра и тъй като се пресичат, между тях се образуват квадрати.

dog-847048_640

Добре е да разположим леглото или работното си място така, че геомагнитните линии да не ги пресичат. Най-неблагоприятно е главата или сърцето ни да бъдат цяла нощ под въздействието на някоя от пресечните точки на линиите. Световъртежът, главоболието, нежеланието да станем сутрин или внезапните нощни пристъпи на сърцебиене – всичко това може да изчезне и от само себе си, ако променим мястото на леглото си. Двадесет и пет процента от хората са много чувствителни към тези лъчения и промяната е важна за тях.

Как да открием посоката на линиите? Със златен пръстен, закачен на конец. С този „отвес“ тръгнете бавно из стаята. Щом пръстенът започне да се клати встрани, попаднали сте на линия. Проследете посоката й. Попаднете ли на пресечна точка, пръстенът започва да се върти.

Кучетата никак не обичат да се задържат върху пресечните точки на линиите и никога няма да легнат точно на това място. Затова в нов дом пуснете най-напред кучето си и го следвайте. Където му хареса да се изтегне, там сложете леглото си. И не забравяйте – като спите, главата ви трябва да бъде на север или на изток!

Facebook Twitter Google+

0 Коментара