Знаете ли, че всяка година над 10 000 деца в България са засегнати от 60-годишния Закон за борба срещу противообществените прояви? Някои от тези деца биват наказвани за прояви, за които в повечето случаи възрастните не търпят санкции. Като например: отиват в интернат за кражба на бонбони или заради бягство от дома, скитничество, просия, кражба на хранителни продукти…

Всъщност, децата, които попадат под ударите на закона, са изключително уязвими и на практика самите те имат нужда от помощ, а са третирани като престъпници и са допълнително наказвани за тежката си съдба с настаняване в интернати, познати като поправителни домове. Там те не стават по-добри хора, напротив –  често са жертви на насилие, а битовите и хигиенните условия са нечовешки. На много места децата са лишени от образование и адекватна медицинска грижа.

Утре, 21 януари, стартира една от големите кампании на Национална мрежа за децата –  “За по-човечно детско правосъдие”. С кампанията Национална мрежа за децата настоява пред институциите за реформа в системата за детско правосъдие, отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, действащ от 1958 г., закриване на поправителните интернати и въвеждане на съвременни и ефективни мерки за децата извършители.

Другата цел на кампанията е създаване на разбиране в обществото, че проблемните деца са деца в риск и най-често постъпките им са вик за помощ, тъй като те са били жертви на насилие, тормоз, неглижиране, живот в крайна бедност.

С кампанията “За по-човечно детско правосъдие” апелираме децата с проблемно поведение да не бъдат подлагани на неадекватни възпитателни мерки, а да получават социална подкрепа от професионалисти и специализирани услуги така, че наистина да променят себе си и своя живот към по-добро…

Защото всяко дете заслужава човешко отношение.

Началото на кампанията ще бъде дадено в 11 ч. в Mall of Sofia на бул. „Стамболийски“. По време на събитието ще бъде представена играта, наречена „Не ме съди, човече“, и ще бъде показано видео със социален експеримент, който Национална мрежа за децата организира с участието на родители.

Всеки може да стане част от промяната, като подпише петицията за реформа на www.endviolence.nmd.bg
#НеМеСъдиЧовече

Facebook Twitter Google+

0 Коментара