Злоядите деца поставят на изпитание нервите на родителите си. Храненето се превръща в битка, в която едно малко дете се противопоставя на майка си, на баща си, а понякога и на цялото семейство. Какви ли не средства се използват, за да се нахрани: насилия, хитрости, приказки, отвличане на вниманието, „една лъжичка за татко, една за мама!“ и т. н. И никакъв резултат. Детето има последната дума.

Обикновено злоядото дете е весело, игриво, пълно с живот. Медицинските изследвания показват, че то не страда от никакво заболяване. Лекарите наричат това състояние нервно безапетитие. Според многобройните наблюдения безапетитието се проявява най-вече между 9-ия и 18-ия месец. Причините са различни, но в основата винаги има конфликт, който трябва да се отстрани: конфликтът между майката и детето.

Когато е на няколко месеца, бебето отказва да приеме някаква каша, а майката го насилва. При следващото хранене – същият отказ, въпреки насилието, което се упражнява върху него. Възникнал е вече условен рефлекс, който обяснява поведението на детето при храненето.

Друга причина може да бъде храненето, при което не се държи сметка за вкуса на детето и обстановката, при която се дава храната (шум, суетене, нервно напрежение и пр.).

Как можем да се справим с нервното безапетитие?

С помощта на лекаря трябва да се установи причината, която е в основата на този „комплекс“ и след това да се отстранят неприятните за детето моменти. Ето едно средство, използвано от много майки, което е дало добри резултати:

  • В часа на хранене майката, спокойна и ласкава, поднася на детето малка порция от ястие ( непременно с приятен вид ), което то обича. След петнадесетина минути, ако не е докоснало храната, тя прибира чинията, без да се кара, но до следващия час на хранене не му дава нищо. Не се страхувайте, детето не ще умре от глад
  • Яденето трябва да е вкусно, да не е нито горещо, нито студено и никога в голямо количество.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара