Децата се влюбват 8 животните много рано. Те намират в четирикраките палавници „близък човек“, който проявява към тях търпение и разбиране. Животните отчасти компенсират липсата на братя и сестри. Животни и деца се възпитават взаимно. Дете, което расте заедно с куче, коте или с друго животно, бързо и лесно научава, че неговите другари не трябва да бъдат бутани, ритани, скубани, не трябва да се отнасяме към тях несправедливо. Живото същество не бива да бъде захвърляно в ъгъла ( като играчките ), към него трябва да се проявяват грижа, внимание и любов.

В съвместния живот с животните децата се учат на социално поведение, на отговорност – по-лесно отстъпват при удовлетворяване на желанията в полза на другите, получават първите познания за морал и дълг. Осъзнават, че любовта и приятелството означават и разбирателство, за което са необходими

търпение и толерантност.

Според различни изследвания деца, които растат заедно с животно, развиват по-бързо и по-добре усет за взаимопомощ и отговорност в сравнение с другите деца; имат по-голяма склонност към контакти и по-лесно се включват в общност. И не на последно място – те се справят по-лесно с училищните изисквания и с учебните предмети.

Децата от големите градове, които се грижат за животни, по-често са сред природата. Домашните приятели дават възможност на малките естествено да осъзнаят, че живите същества имат специфични потребности, за чието удовлетворяване носят отговорност. Те помагат за изграждането на

по-справедливи човешки отношения.

В игра с животните децата усещат различието и разнообразието на формите, разпознават цветовете, движенията, стимулира се творческата им дейност.

Австрийският зоолог проф. д-р Конрад Лоренц, носител на Нобелова награда, за открития в областта на „организацията и проявата на индивидуални и обществени модели на поведение“, казва: „Домашните животни са най- важният мост на човека към природата в нашия богат на градове свят. Когато мога да убедя родителите на едно дете да изпълнят неговото желание и да му купят куче, котка или друго животно, зная, че съм свършил добра работа.“

Facebook Twitter Google+

0 Коментара