В Деня на будителите млади краеведи от цялата страна се събраха в Националния музей „Земята и хората“, за да положат основите на електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“. За разлика от повечето библиотеки, нейните създатели са деца и юноши. В продължение почти на година те проучваха българското културно наследство в цялото му етническо разнообразие, в т.ч. фолклорни образци на по-големите малцинствени общности у нас – роми, турци, арменци, евреи.

В проучвателните дейности участваха над 300 деца, юноши и младежи от София и страната. Разпитваха  по-възрастните хора от рода и селището, издирваха архивни материали в библиотеки и музеи.Събраните материали те изпращаха за участие в конкурса „Млад краевед“.

С най-много участници се отличи Софийската математическа гимназия. С много интересни материали се представиха и  СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Якоруда, СУ „Димчо Дебелянов“, София, НЧ „Стефан Караджа“, с. Бисерци, екип на ДКВТ „Гюнеш“, Русе и др. Участваха и деца, живеещи в Испания и Украйна. 

„Електронна библиотека е поле за образование и изява чрез културата на предците ни“, казва ръководителят на проекта д-р Лилия Старева. Това е търсене, събиране и оценка на народната мъдрост, съживяването й в днешните дни. И в същото време е модел за социално приобщаване на деца и младежи от малцинствени  групи и общности чрез включване в събирателска и проучвателна дейности в областта на културно историческото наследство. Затова и едната съставка от името и е „Приятели“

На празника в музея имаше и празничен концерт-спектакъл в чест на народните будители. Програмата включваше изпълнение на фолклор от различни групи и етноси и награждаване на първенците в конкурса „Млад краевед“.

Празникът е част от идеята за приятелство чрез фолклор, за опознаване ценностите на културното наследство на различните етноси у нас. Конкурсът „Млад краевед“ и електронната библиотека се реализират от фондация „Детето и фолклора“ с партньорското участие на  НЧ „Роден край – 1931“ и финансовата подкрепа на програма „Социални иновации“ на Столична община. Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, високо оцени идеята и изрази подкрепата на министерството за дейности, свързани с проучване на българското фолклорно богатство.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара