Британският есеист и философ Уилям Хазлит казва, че “поезията е всичко, което си заслужава да се запомни от живота”. Поезията може да бъде извор на щастие, но и на деструктивни емоции. Тя може да ни покаже както светлата, така и тъмната страна на нашето битие. Поезията има силата да засегне всеки един нерв или емоция в нашето тяло, стига да бъде създадена от талантлив автор, изкусно боравещ с думите. Защото именно това е поезията – да наредиш думите и изреченията по начин, по който да оставиш ярък отпечатък. Дори и да става дума за само няколко стиха.

Не всички харесват поезия и това е напълно нормално. Ако тепърва навлизате в този вълнуващ литературен жанр, може би ще имате нужда от малко помощ в нейното тълкуване. Независимо дали се наслаждавате на класическа любовна поезия от 18-и век или на късче съвременна поезия, похватите за нейното тълкувание си остават същите. Ето някои от тях:

Прочетете стихотворението на глас

Някои от големите любители на поезията обичат да казват, че тя е създадена, за да се чете високо на глас. Това е и причината, поради която съществуват събития като четене на поезия на публични места. Изследователите на това литературно изкуство смятат, че поетите изграждат определен ритъм в своите поеми, който може да бъде “уловен” единствено тогава, когато четем думите на глас.

Обърнете внимание на ритъма

Стигаме и до ритъма, за който вече споменахме. Той може да бъде лесно проследен, ако слушате внимателно или си представите интонацията на думите при тяхното четене. Например, бихте могли да забележите, че във въпросното стихотворение има много “скъсени” редове, които създават определен ритъм. В други случаи поетът е задал по-дълги линии, вливащи се една в друга и позволяващи на поемата да “върви” възможно най-гладко.

Търсете дали има анжамбман

На френски език думата означава “пренасяне” и представлява точно това в една поема – пренасянето на част от фразата на един стих в самото начало на следващия. Целта е създаването на краестишна ритмическа пауза, която при изпълнен добре анжамбман, спомага за постигането на определено емоционално значение. Успешният анжамбман би могъл да бъде сред най-интригуващите сегменти от една поема и нещо, което със сигурност би привлякло интереса ви.

Обърнете внимание на различните техники

За да можете по-добре да тълкувате дадена поема, нужно е да успеете да разпознаете техниката, използвана от нейния автор. Сред най-често срещаните техники са сравнения, метафори, мотиви, повторения и наклонени рими. Начинът, по който изглежда една поема, зависи до голяма степен и от използваната от нейния автор техника.

Определете формата на поемата

В зависимост от целта, поемите могат да бъдат създадени под различни форми. Сред най-популярните такива са хайку, балади, сонети, свободен и бял стих и още много други. Колкото повече от поетичните форми познавате, толкова по-точно бихте разпознали конкретната форма, която поетът използва. Вече има и създадени стереотипи, що се отнася до поетичните форми. Сонетите, например, свързваме най-често с поезия за любовта. Японската форма хайку ни носи големи количества философия, докато баладите често означават приключение.

Разтълкувайте образите

Вникването в една поема би било немислимо, без да успеете да разгадаете правилно нейните герои. Бихте могли да стартирате от някои основни въпроси, като например: от първо, второ или трето лице протича действието на поемата, колко са героите в нея и т.н. Като пример можем да дадем поемата “Digging” на ирландския нобелов лауреат Сиймъс Хийни. Действието в нея се разказва от първо лице, а “разказващият” е единственият човек, който говори в нея. Въпреки това, участващи в поемата са трима герои: разказващият, неговият баща и неговият дядо. Въпроси, които могат да ви помогнат да “опознаете” поемата, звучат така: какво прави героят и какво наблюдава той? 

Опитайте се да разберете смисъла

Някои начинаещи поети обичат да използват клишето, че правят “поезия за душата”. Това звучи глупаво, защото всяка една добра поезия е поезия за душата. Но как бихме могли да разтълкуваме едно произведение, без да разберем неговия смисъл? В това отношение поемите се различават една от друга. При някои основната идея е съвсем видимо изложена пред читателя, докато при други поетът се е постарал да прикрие основната си идея съвсем добре, принуждавайки читателите си да се постараят, преди да “уловят” същинския смисъл на произведението.

Това са някои от похватите, които биха могли да ви помогнат да тълкувате по-добре поезията и да вниквате по-успешно в идеите на хората, стоящи зад думите. Ние ви съветваме да дадете шанс и на съвременната българска поезия, защото определено имаме талантливи автори, които заслужават внимание. 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара