Тягостно ми е било винаги, когато слушам оплаквания на момичета: „Аз не съм красива. Никой не ме харесва. Природата е била скъперница към мене!“

Тези комплекси се създават най-често от някои незначителни козметични дефекти на лицето – лунички, младежки пъпки, пиг­ментации. Момичетата страдат, защото не са доволни от външ­ността си. А искат да бъдат кра­сиви, защото това е естествен и необходим човешки порив.

Красотата ни вълнува нався­къде – в природата и в живота. Където и да я срещнем, ние й се възхищаваме и радваме. Можем ли тогава да имаме друго отно­шение към красотата на човека?

Хубостта най-напред се хвърля в очи при досега ни с един човек.

Първото възприятие от новия ни познат или събеседник е негова­та външност. Тя определя и нашето първоначално впечатле­ние и първа реакция. В следва­щите моменти се изявяват други черти на човешкото общуване – държане и поведение (говор, мимика, жестове, емоционален пълнеж). Следва втора, по-важна оценка: „харесва ми“, „сим­патичен ми е“, „нрави ми се“, или обратното. Идва и трета, най-съществената оценка, резултат на по-тесен контакт и общуване – дружеско или служебно, в който се проявяват интелектът, културата, моралните (в широк смисъл) изяви на човека. Ние го приемаме и преценяваме като ценна личност или като незаслужаващ внимание човек.

Интересно е, че девойките, твърде много развълнувани за външността си, често подценяват необходимостта от вътрешна красота. Те не винаги са взискателни към психологическия комплекс „красота в поведението“ (добри обноски; душевна изтънченост; красота в изблика на духовна чистота).

Стойности като доброто, сърдечност, сдържана женственост, вътрешна съдържателност

дават прелест и притегателна сила на девойката.

Те правят от нея мечтана чаровница. Подмамваща е силата на външната хубост, но велика е властта на вътрешните качества! Когато и двете вървят паралелно – ето съвършенството в красотата. Но и външната, и вътрешната красота се доизграждат, доусьвършенствуват, Понякога са нужни много усилия и труд, за да изменим нещо в себе си или да създадем нещо от себе си. Стройната фигура, гъвкавата талия, леката по­ходка, грациозните движения, нежната избистрена кожа, про­стото, естествено и миловидно държане –

нима това не е портрет на красива девойка!

Но то никога не се дава в изобилие от природата. Малко или повече загатнати, тези качества се творят, утвърждават от нас в пределите на постижимото.

Да започем с фигурата. Тя се формира още в детската и юношеската възраст, когато се учим как да седим на чина и над уроците у дома. При лошо и неправилно седене гръбнакът остава за цял живот прегърбен или деформиран. Ходенето с приведена глава, с отпуснато туловище, като размахваме ръце и не регулираме крачките си, разваля походката ни завинаги. Небрежните пози при сядане, с кръстосани по мъжки крака, с ръце, поставени върху коленете, или сядане с разкрачени крака – това е любима поза на много млади момичета, когато седят и разговарят помежду си. Тези ло­ши навици остават трайни и много мъчно се променят във възрастта над 16 години. Известно е, че фигурата се формира до 18 години и това е времето, когато още крехкият организъм може да се промени в желана насока.

Още от 6-годишна въз­раст трябва да се обръща вни­мание на момичетата по отноше­ние на ходенето и стойката им. Крачката да е бавна, спокойна, отмерена. Да не се бърза и подтичва на улицата.

Да се върви, като че ли се носи някаква тежест на главата –

плавно и грациоз­но. За формирането на тънка талия и изправен гръб са необхо­дими физически упражнения. То­гава няма да има нужда от кор­сета на нашите баби. Всекиднев­но се правят упражнения с кра­ката – повдигане напред и встрани, кръгообразно въртене на талията. Тези упражнения засягат отпуснатия корем, мус­кулите.

Варианти на физически упражнения има много и добре известни, Остава само да се съз­даде навикът у децата за 10-15 минутна всекидневна сутрешна (пък даже и следобедна) гимна­стика. Отрано още да им се вну­шава колко са важни физически­те упражнения и различните ви­дове спорт за формиране на кра­сива фигура.

И кожата има свои проблеми в младежката възраст, от които най-голям е себореята. Това понятие често се употребява и означава увеличена дейност на мазните жлези по лицето и гла­вата. Себорейната кожа лесно се поддава на възпаление. Тя е основа и на младежкото акне (пъпки). Твърде много младежи трагично преживяват неприят­ните червено-гнойни пъпки по лицето си. На тях препоръчваме активна борба със себореята вместо унилост и безверие. Акнето се лекува. Необходими са упорити грижи за мазната ко­жа и продължително време вземане на малки дози окситетрациклин. Това лечение е напълно безвредно. При него не се изпол­зува антибиотичното действие на тетрациклина,  а свойството му да повлиява мастната обмяна на кожата. Затова се дава в малки дози (2, а после по 1 таб­летка дневно), в продължение на месеци. Разбира се, лечението става само от лекар-специалист! Колкото по-рано, толкова по-добре. При леките форми ле­чението е само външно. Когато не помогне, се прави вътрешно лечение.

Резулта­тите са винаги много добри. Нелекуваното акне остава по кожата следи – малки или по- големи дупчици и пигментации.

По-късно за тяхното премахване трябва да се прави дълбоко лющене (една не много лесна процедура). Затова е необходи­мо своевременно лечение.

Кожата е и огледало на об­щото здраве.

Нейният цвят, опънатост, тургор и набръчканост за­висят до голяма степен от об­щото състояние на целия органи­зъм. Пушенето, пиенето, без­сънието и умората се отразяват лошо на кожата на лицето. Чистият планински въздух, многото движение, разходките на открито, всички видове спорт, добрата хигиена на тялото и кожата и достатъчната почив­ка действуват освежаващо и тонизиращо. Обменните процеси в кожата се увеличават, кръво­обращението й се подобрява.

Друга особеност на кожата в ранна възраст, особено около и след пубертета, е активната дейност на потните жлези, предимно на подмишничните. По­някога тази пот има специфична, неприятна миризма. Мнозина, чувствувайки неудобството от нея, желаейки да я премахнат, под­хождат съвсем неправилно – като се парфюмират безразборно.

Получава се лоша комби­нация на парфюм, пот и друга някоя добавка (дрехи с дъх на кухня, на лук или чесън и пр.). Няма нищо по-неприятно от този „коктейл“ от миризми. Единстве­ното добро средство е измиване­то вечер със сапун и вода, а сутрин – само с вода, след което подмишничните ямки се пръскат с дезодорант (обезмирисител).

Дезодорантите са козметични средства, които стягат порите но потните жлези и възпрепят­ствуват изпстяването. Те кори­гират или премахват телесната миризма, като сами дават свеж аромат на кожата. Употребяват се само при измита и чиста кожа, а не при изпотени вече подмиш­ници. В последно време козмети­чният пазар предлага различни видове дезодоранти под наля­гане или твърди. Има даже и интимен дезодорант, който се пръска само след измиване на гениталите. Желателно е тях­ното миене да става понг един път дневно (вечер), без сапун.

Физическата чистота на де­войката е нейното най-голямо украшение. Миризмата на никой парфюм, даже и на най-скъпия, не може да замести уханието на „чисто“.

Едно изискано младо момиче трябва да лъха на чи­стота и свежест.

Виждаме, че между хигиената, здравето и красотата съществу­ва тясна връзка. Също така важ­на е връзката между красотата и културата. Чували сме да казват: „Хубаво момиче, но само една хубост! Колко правди­во! Какво е кухата, показната лишената от духовно съдържа­ние външна красота? Кукленска красота – безжизнена, формал­на, глуповата, лишена от емо­ционален и интелектуален пъл­неж, която се натрапва на окото, но не радва сърцето, не действува на душата! Нима това е истинска женска красота?

Красотата, от която лъха фи­зическа и духовна чистота и свежест, одухотворена и дълбоко човешка – ето ключа на догад­ката, наречена прелест и оча­рование. Вътрешната красота да­ва в много голяма степен обая­нието на девойката. Тя е, която примамва, която завладява, тя е, която засилва обичта на другите. Такава обич не повяхва от го­дините, от трудностите на жи­вота. Тя не пресища, защото е непресъхващ извор на човешко щастие.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара