„Да правя изявления, винаги ми е било най-трудното нещо. Защото мисля, че интервюто или трябва да „стане“, или въобще не бива да започва.“

Въпреки предварително премислените въпроси при подобни събеседнички интервюиращият само може да си мисли, че „режисира“ разговора. Всъщност той просто е въвлечен в него.

И така: Людмила Гурченко. Възраст –  красива; излъчване, маниери, облекло –  също, до най-малката подробност. (Спомням си, че в книгата си „Моето възрастно детство“ пише как се притеснява, ако е забравила да сложи подходяща кърпичка в малкото джобче. Сега тя е на мястото си –  бледолилава на фона на светлолилав костюм.)

Как да направим така, че всеки от нас да намери своята „гара за двама“, своя личен шанс?

Първо, трябва да вярва, че ще я намери. Мисля, че докато вярваш, ти имаш шанс.

Разбира се, че има моменти, когато се чувстваме обезверени. Аз самата често съм ц ужасно вътрешно състояние, ще се пръсна. И в същото време с някаква частица от мозъка си разбирам, че гова ще мине. И така става. Ако не вярваш, трудно ще намериш смисъла на живота.

Животът е постоян­на борба е поражения и победи. Коя ваша победа ви е най-ценна, кое пора­жение ви е оставяло най-трайни белези?

Най-голямата по­беда съм удържала тога­ва, когато успея да поне­са едно поражение. На­пример в любовта. При­емайки го, аз се издигам над себе си. Това ме ук­репва за дълго. Спомням си разочарованието от голямата ми любов от младежките години. След това вече знаех, че в живота има и много по-жестоки неща. Пора­жението в работата – след него си правя изво­ди, анализирам го, търся причините и се заричам повече да не правя това и това.

Какво конкретно правите, ако не сполучите в любовта? Компенсирате с работа или…

Не, не. Просто в мен се появява ново за­щитно покритие. Аз, та­ка да се каже, се покри­вам с броня – забрана за искрена любов, дока­то не проверя дълго, дълго човека. Бронирам се и казвам: „Ах, колко сте прекрасни, колко сте забележителни. Ах, вие сте чудесни.“ Думата „обичам“ ще произнеса тогава, когато съм про­верила всичко.

Значи страданието ни е нужно все пак?

Особено за актьо­ра. Онзи, който не е стра­дал, трудно ще изиграе силна роля.

Вие така ярко при­съствате в професията си, това не означава ли, че отсъствате от някъде. От къде?

От къщи. Малко се виждам с дъщеря ми. А в ролята на майка не можеш да наваксваш. Ако днес не си си изпълнил това, което трябва, и го изоставиш за утре, то тогава вече е съвсем различно. Имам дъщеря, съпруг, майка, стремя се да им отделям повече внимание и време.

Извинете за един малко личен въпрос — кога сте родена, може и без годината.

Защо пък без годи­ната? Родена съм на 12 ноември 1935 година под знака на Скорпиона, за­това и страдам.

И все пак в паметта ми са останали силните жени, които изградихте на екрана. Самата вае сте символ на силна н талант­лива жена. Каква е цена­та на вашата женска са­ла?

Мисля, че това е обидна, несправедлива цена, но я приемам. Някога, преди войната, имаше малко сами силни жени, казвахме им „солдатки“. Сега ги има мно­го. Не се срамувам да ка­жа, че съм била самотна. Това според мен е сим­вол на времето и аз мно­го добре познавам това състояние и в работата, и в личния живот. Бих ис­кала да опозная докрай съдбата на една жена, опираща се на мъжка ръ­ка…

Вие не я ли наме­рихте за себе се тази ръка?

Намерих я. Някъде след четиридесетата ми година ми потръгна и аз за пръв път почувствах до себе си силното мъж­ко рамо. Но дотогава – поражения, удари, слу­чайни срещи. След всич­ко, което ми мина през главата, си мисля, че си­лата ми е в това, че не се страхувам да летя и са­ма. Врабците летят на ята, а орлите по един.

Имало ли е жеяц от кош сте вземала при­мер?

Разбира се. Ната­лия Кончаловска, жената на Сергей Михалков. по­етеса, дъщеря на знаме­нит художник. Алисия Алонсо, Мая Плисецка – това са жени, които вече на толкова години продължават да присъст­ват силно в професия, за която основното изис­кване е да си млад. За же­ната най-страшният въ­прос е възрастта, заста­ряването. Как да развие онова прекрасно качество, което да компенсира цвета на лицето, бръчки­те по него? Най-главното споредя мен е да разбе­реш, че си силна.

Но природата все пак е по-силна от вас?

Няма нищо страш­но. Аз мисля, че една же­на над петдесет може да бъде много по-интересна от мнозина млади жени. Към нея могат да се стремят, да я ухажват.

А по отношение на кариерата – трябва ли да си докрай в професия­та, или е по-мъдро сам да прецешип кога да спреш?

Мисля, че това чо­век не може да реши сам. Колкото и да е странно, то зависи от стечение на обстоятелствата. В случая това означава хармония на ума и сърцето. Икономиката, политика­та, обществото – сборът на всички тези фактори може да роди нови въз­можности за талантливия човек, да намери той нов стил, да се извиси. Най-важното е да не бъ­дем хора от вчера. Най-болното е да бъдеш „вче­рашен ден“, а това се случва почти на всички. Трябва да чувстваш ин­тонацията на днешното време. Някога вървях преди времето, тогава никой не пишеше балади, а аз пишех. Те едва сега са модерни – тогава ми се присмиваха. Ако бях играла „Гарата“ преди години, щяха да ми се смеят, а сега се харесва. Ето, човек трябва да на­мери точния баланс меж­ду себе си и времето.

И все пак при вас има и нещо друго – не­обичайната жизненост. Каква е тайната на тази жизненост?

Любов към профе­сията и нищо повече.

А тайната на ваша­та фигура на девойка?

Не знам. Може би бързо изгаряне. Божи дар – така казваше ба­ща ми. Иначе ям всичко, обичам меки кифлички, пирожки с месо, сладко. Ако не изям филия хляб с масло, значи въобще не съм яла.

Какво ви радва най-много след работата?

Красивите хора. Харесва ми всичко кра­сиво. Прекланям се пред таланта, той възбужда у мене желание за живот, пред добрите, широките хора. Презирам бездарността (и затова имам много врагове), хората, които користно се подмазват. Ненавиждам те­зи, които с жалките си хапливи реплики унищо­жават живите, прекрасни пориви.

Сбогуваме се. Изчак­вали я, тя тръгва първа, проследявай с поглед тъ­пичката й фигурка в мо­ден светлолалав костюм, овладяната й походка. Чувствам се някак про­светлена – може би от откровения й тон, от житейския й оптимизъм. Самата аз съм получила импулс. Дано да го пре­дам и на читателя.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара