Когато армията на маршал Толбухин мина през полуразрушената и изгоряла София, нямаше достатъчно квартири за ония червеноармейци, които останаха на почивка за кратко време у нас. Мнозина софиянци им предложиха своето гостоприемство – предложих го и аз.

В една от стаите ми се настани капи­тан М., в кухнята се наместиха готвачът и шофьорът, а след няколко дни отстъпих и втората стая,: защото дойдоха да но­щуват двама офипери; къдрокосият сла­бичък, но вечно с песен на уста Саша, ра­няван три пъти в гърдите, и високият донбасец, капитан В., когото всички нари­чахме „донски казак“.

Предоставих им пълна свобода – нека се чувствуват не като на фронт, а като в свой дом. Излизах рано на работа и се връщах вечерта. Бях щастлива, когато виж­дах още от улицата, че прозорците на моя дом светят и ме посрещаха като майка тримата млади офицери, усмихнати, благо­дарни, в чието лице аз виждах нашите спасители.

Една вечер, когато се завръщах в къщи, още в коридора чух гласове, смях. Почу­ках, надникнах: разтегателната ми маса беше заела цялата стая, а около нея на­сядали офицери. Изведнъж всички стана­ха, наредиха се почтително и снишиха едното си коляно пред мен.

– Дора Петровна, направете ни честта да седнете на масата с нас!

Седнах, въпреки че бях страшно умо­рена и имах да пиша някакъв кратък до­клад за другия ден. Но какво значение можеше да има за тях умората и доклада – за тях, които минаха през ада на четири­годишна война, изтрила от съзнанието им дребното всекидневие и понятието за умо­ра! Те имаха сега правото да се повесе­лят с другари, а също и да изискват от всекиго да не нарушава радостта им!

Умората ми изчезна съвсем, когато ми се стори, че един от тия офицери прилича някак си на жена. Косите му бяха гладки, прибрани отзад. Но как е възможно да е жена! Мъжко ръкостискане, стегнат мун­дир, ботуши, държане – всичко, всичко напомняше на воин-мъж! Върху гърдите светеха ордени като на всички останали. Но изведнаж един от тях го нарече: Клава. Жена! Заслушах се в гласа й, загледах се в движенията й, следях отношението на офицерите към нея … Не, нищо не издава же­ната в нея.

И все пак аз я открих!

То беше вечерта, когато всич­ки си отидоха, а тя остана да нощува при мене. Постлах й нарочно най-хубавите си чаршафи с дантели, приготвих копринения юрган. Тя започна да се съблича бавно, уморено. Махна кожения колан, сложи оръжието на масата, сне мундира, смъкна тежките ботуши и разпусна ру­сите си коси. Когато облече дъл­гата бяла нощница, която й да­дох, пред мене застана като чудо, очарователна стройна, девойка! Видях отражението й в голямото огледало на стената. Спомних си за“Руските жени“ на Некрасов, споделили доброволно участ­та на мъжете си в каторгата на Сибир в цар­ска Русия. Ето от какви корени беше из­расла тая фиданка !

Клава протегна ръце и си легна. Косите й провиснаха настрани, клепачите й се за­твориха, тя дишаше спокойно.

Аз не можех да спя. Гледах как се по­дадоха изпод одеялото двете й крачета – бели, с розови пръстчета. Нима те са минали суровата война, гонили врага през окопи и телени мрежи, затъвали в снегове и тресавища, прескачали труповете дру­гари, преминали в тежките ботуши на дъл­гия път от фронта дотук. Тия два бели гълъба върху бялото легло.

Взех молив и лист и вместо доклад, за­почнах да пиша поема за Клава.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара