Слушам дългия разказ на баба Чока Комнтова за живота преди и сега, за трудностите на всяка жена, останала рано без мъжова подкрепа, за радостите после, ум­ножени през годините, и виждам, че от всичко остава най-ценното богатство – пъстрата броеница все от дечица. Не, няма грешка. Това са правнучетата – петнаде­сет. Внуците са в другата семейна сметка. Да я направим ли?

Да не се опитваме да търсим корените на родословието на Комитови – и тези, които са тук, стигат. Пет деца на баба Чока – Анастас, Рада, Христо, Величко, Шинка. Всички те имат общо де­сет деца, вече зрели хора, с про­фесии. И започваме ново пресмя­тане – от всички преобладава учителската, но има и архитект, артист, електротехник, фарма­цевт, заместник-директор, сту­дент, войник… Те имат свои деца, очакват и още да се родят.

– От десетината внуци – за­почва баба Чока – имам петна­десет правнуци. Като мъниста на­редени, в герданче пъстричко: Сийка, Атанас, Елена, Мира, Анастас, Евлоги, Илияна, Хрис­то, Ирина, Мария, Веска, Румен, Гергана, Тодор, Петя. Ето ги. Децата се сгушват като по команда около своята баба, усмихват се, а аз бързам да запиша: Сийка е най-голямата, на тринадесет го­дини. Гергана – най-малката, са­мо на шест месеца, а от веселата групичка бързат да добавят:

– Няма ги двамата братовче­ди Христо и Ирина, във Варна живеят.

– Децата са радост – добави баба Чока. – Дала съм им при­мер, нека ме следват. Сега е къде-къде по-лесно да се отглеждат… А пък най-хубавото е, че чакам още едно правнуче. Да дойде на бял свят, та да ми станат шестна­десет. Живот да е, здраве да има…

Една от снахите, Дима, разсип­ва в чашки сироп за децата и под­хвърля: „Щастлива майка е наша­та баба!“

– То е, защото къщата е пъл­на – съгласява се старата жена и обяснява простички житейски ис­тини: за това, че в един дом тряб­ва да има разбирателство и добра дума, че всеки трябва да по­мага на другия, а всички за­едно – на всеки поотделно. Защото какъвто е примерът, такова е и подражанието.

Колкото до поговорката, и Елена, съпругата на Костадин, и Величко, синът на баба Чока, са готови на минутата да изброят: седем семейства живеят във висо­кия пететажен дом на смолянския булевард „Ленин“, четиридесет и трима са всичките Комитови и никога не е имало четиридесет и три мнения по един въпрос. Като че ли не се забравя и най-важното: най-възрастният човек в този техен дом е баба Чока, тя е на особена почит.

– Всеки ден, сутрин ли е, обед ли е, няма значение, трябва да отида при всеки, та да не ми „пи­шат отсъствие“. Ако мога, и по­ръчки изпълнявам до магазина отсреща, и време намирам да уча правнучките да плетат…

А за този ден, без да има няка­къв празничен повод, всеки беше донесъл по нещичко за трапезата, а тя пък беше най-богата с това, че около нея имаше много хора, много деца. И всичките от един род.

Не може да не се вярва и на ду­мите на възрастните Комитови, че домът им никога не опустява. Тишина има само във вечерите. Детски стъпки спират пред нечия врата и малки пръстчета продъл­жително натискат копчето на звънец – до вуйчо или чичо, до леля или стринка, до баба, до мама и татко…

– Да не забравя – добавя ба­ба Чока. – Само имената на правнучетата изброих, ама забра­вих и друго. Шестима учат в ези­кови училища, двама са в спорт­ни паралелки, а другите… те са си у дома. Първо да пораснат, после ще учат.

Осемдесет и две годишната же­на потъва в спомени. Спомените не бива да се прекъсват. Особено ако са хубави. А децата вече пося­гаха към лакомствата от голяма­та семейна трапеза.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара