Йога е широко разпространена в съвременния свят дума, но е важно да се ориентираме в значението й.

На фона на философските течения в Индия йога се определя като “даршана” – практическа философия, основаваща се на директното преживяване. Това означава, че ние разполагаме с инструменти (техники) и прилагайки ги, можем да се докоснем до различните понятия чрез директно преживяване.

Историята на Йога може да бъде проследена около 5000 години назад, като това нематериално културно наследство е предавано от поколения изследователи, практикуващи техниките и експериментиращи с тях. В рамките на това наследство ние можем да разграничим различни школи, традиции, подходи и философии, но това, което ги обединява е практическият, експериментален подход.

При сравнителен анализ на тези традиции могат да се забележат множество общи методи и техники. Както и в други сфери на изкуството и науката в Индия, запазването на това културно наследство се осигурява чрез

директно преподаване от учител на ученик,

тоест това са устни традиции, в рамките на които не е възможно техниките да бъдат научени от книги или други източници.

Йога проправя своя път в Европа, и САЩ в края на 19 век, когато няколко забележителни представители от различни традиции от Индия се установяват в Съединените Щати за да преподават. От тогава насам се наблюдава процес на адаптация на методологията на Йога към ценностите и съвременния начин на живот в тези нови за Йога територии. Този процес на културна, философска и методологическа адаптация има сериозни последствия върху самото съдържание на преподаваната материя, често отдалечавайки я от автентичната и форма.

В този контекст за тези, интересуващи се сериозно от Йога, е важно да търсят и изследват методологии, свързани с автентични източници.

Тамилската Йога Сиддханта е практическа система, създадена от знаменитите в Тамил Наду “Сиддхи”.

Сиддха означава практикуващ, който е достигнал определено ниво на усъвършенстване чрез прилагането на йога техники. Сиддхите са били светски хора, учени, писатели, с подчертан принос към развитието на науката, медицината и различните видове изкуство. Поради тази причина те са широко известни в Тамил Наду, като тук паралели могат да бъдат направени с Хипократ и древногръцките философи.

Освен практическите аспекти на тяхната методология, наследството им се състой и от ръкописи, написани на Тамилски език върху палмови листа и съдържащи се днес в частни и колекции и национални библиотеки в региона Тамил Наду. Те развиват и задълбочена система по медицина наричаща са Сиддха Варма – една от най-древните системи по медицина в света широко разпространена в днешна Индия.

Както упоменахме по-рано, целта на Сиддхите е

усъвършенстването на различните аспекти на човешкото същество.

Тук ще бъде уместно да да се обърне внимание на системата “панча коша” използвана при изучаването и овладяването на тези аспекти. “Панча” означава 5 “коша” обвивки или   съвкупности от феномени, които съставят човешкото същество.

Първата съвкупност от феномени изучавана от Сиддхите е “Аннамая коша” : всички феномени свързани с физическото тяло и неговите различни системи. Сиддхите развиват медицината Сиддха Варма,  преподавана в различни университети и държавни институции в Южна Индия. Освен нея за овладяването и усъвършенстването на този аспект от нашето същество Сиддхите работят с асани (йога пози), бандхами (мускулни ключове) и мудри (енергийни жестове). Съвкупността от тези техники е систематизирана и преподавана днес под формата на Крия Хатха Йога. Целта на този бранш на йога е осигуряването на състояние на баланс и добро здраве за физическото тяло, което ще спомогне за концентрацията върху задълбочена работа с по-фините аспекти на нашето същество.

Втората обвивка или “коша” която е обект на изследването на Сиддхите е “Пранамая коша” или съвкупността от феномени свързани с нашите емоции импулси, и по-общо циркулирането на “прана” жизнената енергия в енергийните канали или “Нади”. В своите текстове Сиддхите описват система от 72 000 енергийни канали, които могат да бъдат съпоставени с меридианите в китайската медицина. За да работят с тези аспекти от нашето същество те развиват “Крия Кундалини Пранаяма”. Това са техники включващи дишането и най-общо базирани върху констатацията, че всяко емоционално състояние е свързано с определен начин на дишане, следователно регулирайки дишането си ние можем да въздействаме на емоционалното състояние в което се намираме.

Третият аспект от човешкото същество с което съзнателно е работят Сиддхите е т. нар. “ Манномая коша” : всички феномени свързани с 5-те сетива, цялата информация идваща чрез тях, както и изображенията които виждаме по време на сън, спомените и нашата способност най-общо да размишляваме, тоест машите мисли. При повечето хора тези процеси се случват по един автоматичен и не овладян  начин, но за практикуващите Йога те са обект на изследване и съзнателен трейнинг. За тази цел Сиддхите развиват раздел от техники известен като “Крия Дхияна Йога” или научното изкуство за овладяване на ума. Тук са включени техники за пречистване на подсъзнанието, развиване на концентрацията и други.

Четвъртият аспект от човешкото същество който е обект на изследване за Сиддхите е “Виняна Мая коша” или феномените свързани с интелекта, креативността и интуицията. За да работят с тези феномени Сиддхите използват “Крия Мантра Йога” или концентрацията върху различни звуци. Този раздел от техники ни помага да развием интуицията, способността си да анализираме абстрактни теми и да черпим творческо вдъхновение.

Петият аспект от човешкото същество с което Сиддхите работят се нарича “Ананда Мая Коша” : чистото осъзнаване,  присъствие, чиито свойства са спокойствието, хармонията и спонтанното състояние на блаженство наричано в йога философията “Ананда”. Това е състояние на вътрешно равновесие, спокойствие и устойчивост не зависещо от външните обстоятелства. Достигането и поддържането на това съвсем естествено за човека състояние е ключово при всички Йога практики, но за да могат да изследват това състояние Сиддхите развиват раздел от техники наречен “Крия Бхакти Йога”. Крия Бхакти Йога се отнася до всички действия, които извършваме за да преориентираме ограничената гледна точка свързана с “мен” “моето”, (гравитиращо около егоистичната перспектива) към общото, това което носи удовлетворение за всички.

И така, с помощта на тези раздели от техники, прилагани в съвкупност, ежедневно и в продължение на много години, Сиддхите набелязват път за еволюция, усъвършенстване на нашето същество по един цялостен начин. Именно поради тази причина тяхната методология може се характеризира като Интегрална Йога.

Още веднъж е важно да отбележим че знанието, което те са запасили за нас не е уникално. То може да бъде открито в сходни форми и разновидности в различните региони на Индия, Тибет, Китай, Индонезия, Югоизточна Азия и Япония. Приносът на Тамилската Кога Сиддханта е в систематизирането и структурирането на тази методология в тази специфична форма.

Въпреки, че са били публично известни хора със забележителен принос към обществото, Сиддхите се характеризират с особен подход, неконвенционален и контра-културен за времето си. Те за се противопоставяли активно на системата от касти и йерархизация на знанието доминирана от кастата на брахманите и използването на санскрит. Поради тази причина техните текстове, написани на палмови листа са на тамилски. Благодарение на усилията на изследователи от университетите в този регион тези текстове достигат за първи път до мейнстрим читателите, включително и в превод на английски.

Тези древни изследователи са известни с използването на т. нар. “сумрачен език”. Те се изразяват чрез афоризми, в поетична форма и в текстовете им се наблюдава известна двойнственост.

За обикновения читател текстът има едно определено значение, за този познаващ техниките прочитът е друг. По този начин те са били сигурни, че най-ценните аспекти на тяхното наследство ще бъдат запазени по автентичен начин, чрез директно преподаване.

Чрез запознаването с културното наследство на тези забележителни изследователи съвременният човек се докосва до една методология доказана през вековете, помагаща ни да потърсим отговори на фундаментални въпроси относно човешкото същество и неговото място в заобикалящия го свят. Визията на Сиддхите е свързана с разгръщането на нашия потенциал, с градивния ни принос към обществото, заобикалящата ни природа и с еволюцията на човека като цяло. Те ни предлагат да изучаваме различните процеси съставящи живота ни и да се стремим да ги усъвършенстваме чрез редовна и постоянна дисциплина която те наричат “садхана”.

Семинар Крия Йога

на Бабаджи Йога Клуб Ришикеш София

27-28-29 октомври 2023
с Ачария Ниранджана

Тази форма на Йога, предавана чрез посвещение, е синтез на древната методология на Тамилската Йога Сиддханта.

По време на семинара ще научите:

  • 18 асани, които допринасят за релаксацията и здравето на физическото тяло;
  • 6 фази на Крия Кундалини Пранаяма за събуждане и раздвижване в на енергията в тялото и
  • 7 техники на медитация за пречистване на подсъзнанието, овладяване на ума и достигане на Себеосъзнаване.

Ниранджана ще изнесее уводна лекция и посвещение от
27 до 29 октомври 2023 в Йога клуб Ришикеш, ж.к. Младост 2, ул. „Проф. д-р Васил Златарски“

Ниранждана открива Крия Йога през 2004 на 21-годишна възраст по време на семинар с М. Г. Сатчидананда. През последните 19 години тя осъществява множество пътувания и се обучава с Ачарии от тази традиция в различни държави. Тя преподава Крия Йога от 2011 и работи по проекти свързани с Крия Йога във Франция, Германия, Белгия, Италия, Канада, Индия, Шри Ланка

http://www.rishikesh.eu/wp/

За повече информация:

http://www.babajiskriyayoga.bg/

За контакти с Ниранджана: Niranjana@babajiskriyayoga.net

Полезни линкове:

https://siddhacouncil.com/ccrs/publications/

https://internationaljournaldharmastudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40613-016-0045-5

Facebook Twitter Google+

0 Коментара