Преклонена глава, сабя не я сече. Това е една от най-популярните и най-вредните български поговорки, която ясно показва водещи ценности в народопсихологията ни.

Модерната дума за това състояние, навярно би била “конформизъм”. Тихо, угодническо съгласие, мълчание, преклонение, съгласие с неща, които не харесваме и не изповядваме, но нали… тихичко. Защото като си кротуваш и си с наведена, преклонена глава, сабята ще те подмине, няма да пострадаш.

Вероятно това поведение е било печелившо по време на турското робство, когато буквално е трябвало да опазиш живота си, да бъдеш възможно най-незабележим, да не изразяваш лично мнение, да не “дразниш лъва”. За да оцелееш. Оцеляващите поведения са нещо, което развиваме в различни периоди на живота си – било то при родители агресори, учители агресори, фамилна история, пазеща спомени за войни. Цели общности и населени места пазят родова история с реални застрашаващи живота събития. Жителите и наследниците на родовете от Батак например, още носят и предават в поколенията този модел. Той се препредава и в настоящите поколения, като намира различни негативни проявления в живота на хората. Може да се проявява като неувереност в общуването с хората, неспособност да заявиш мнение и позиция, желание да се скриеш – буквално и преносно, неувереност да започнеш някакъв проект, неспособност да кажеш “не” на хора и дейности, които ти вредят и не харесваш.

Вредящите поведения са нещо, което придобиваме.

Макар и в настоящия момент те да пречат, подсъзнанието е взело решение да ги възприеме, в някой далечен момент в историята ни, когато те са били полезни. Така че, в дълбочина, всяко едно негативно поведение има позитивно намерение. Да ни предпази от нещо застрашаващо, да запази живота дори. Въпросът е, че това вече ни вреди и наистина е наложително да отменим тази програма. Това се случва с най-голям успех с дълбочинните методи, работещи с подсъзнанието. Те буквално препрограмират поведението ни.

Пренареждане на Матрицата с ТЕС и Тета лечение са най-дълбоките познати на науката методи, които прилагам с клиентите ми и преподавам, за да стигнат до повече хора, които ще имат полза от тях.

И така – “Преклонена глава, сабя не я сече”. Огледайте се в живота си и вижте дали и къде в живота ви се проявява този модел на поведение.

Ето един пример от моя живот: Дълги години общувах професионално с един човек, който има своите положителни страни и също така е с отявлено болно его, крещящо за внимание, преклонение и възхищение. Ставах свидетел как унищожава с думи и действия хора, които по невнимание пропускаха да го величаят и изказваха мнения, които не съвпадат с неговото. И си казвах “опа, внимание, това его трябва да бъде прикотквано, да бъде галено и ласкано. Да не дразним лъва.” Какво ярко проявление на онзи типичен за народа ни мотив. Логично, дойде момент в който неволно и аз попаднах в немилост. Участвах в чудесно събитие като лектор, но се оказа, че това събитие е “селско, комерсиално и мерзко” в очите на този човек. Конкурентно. Яростта на излелите се върху ми думи, са трудни за описване и смилане. А най-ярката сигнална лапмичка за вредящия модел, бяха думите на негов близък “Аз не бих му отговорила с точни тези две думи, точно когато пие, точно когато е еди-кой-си мач”. А-ха! Агресорът те напада, нагрубява, принизява, има право на всичко това, а ти снижи глава, за да не го разгневиш още повече. Благодаря! Проблесна ми! No more!

Обикновено това са повтарящи се модели.

Огледайте се в живота си и вижте къде се отличават те. Със сигурност чувството, което ви завладява по време на текущия емоционален конфликт, е познато. Запитайте се кога по-рано отново сте изпитвали това усещане. Особено ако приложите в този момент ТЕС, или квантова синхронизация, или сте поне в медитативно вглъбено състояние, отговорите ще изплуват лесно и спонтанно. Дали няма още Х-на брой повтарящи се ситуации в детството, когато фигурата на бащата да речем, е била в ролята на агресора, обвиняваща, нападаща с думи и/или физическо насилие? Когато майката е съветвала “Преклонена глава, сабя не я сече”, замълчи, преглътни, изчакай да отмине? Дали в детска възраст не сте били свидетел на сблъсъци на “големите”, в които единият напада, а другият свежда глава? Дали в родовата ви линия няма истории на преследване, бягане, укриване, насилие? При майката, бабата, пра-родителите, или дори още поколения назад?

Агресорът неминуемо ще се прояви там, където отсреща живее ролята на жертва.

Веднъж влезли в триъгълника на жертва-агресор-спасител, ние ежедневно се въвличаме в различни ситуации, в които заемаме една от ролите, а после ги редуваме. И това ни вреди. Изходът от това, е частично със съзнателно решение, и най-вече с отработване и изчистване на енергийното поле, пазещо всички тези картини на примирение, преклонение, жертвено съгласие.

ТЕС и Пренареждане на Матрицата стигат до корена на проблема, до най-най-най-ранните и несъзнавани моменти в които преживяните травми формират негативните убеждения, прерастващи в поведения. Можем да стигнем назад и в родовата история, до събития които дори не са ясни за съзнателния ни разум. Но подсъзнанието и енергийните ни полета, пазещи тези картини, знаят.

Макар текущите конфликти да се чувстват болезнени и неприятни, те са истинска златна жила, защото ни провокират да потърсим причината. И всъщност стават причина да освободим поредица от емоционални травми, за които сме забравили, които сме потъпкали дълбоко в подсъзнанието, но тихо и неусетно вредят на качеството ни на живот.

Време е да се отърсите от всички явни или остатъчни проявления на точно тази негативна програма. Тя вече е нефункционална, неефективна, вредяща и ограничаваща. Главата може да е високо, уважителна, мъдра, уверена. Агресорът има своите травми, несигурности, страхове и комплекси, за да играе своята роля. И това е неговият филм. Единственият въпрос, който ви касае – искате ли още да участвате в този филм? Готови ли сте да продължавате да плащате цената, с наведена глава и съгласие,за да “бъдат нещата добре”?

Бунтът и воюването също не са решение.

Единствено полезно решение е осмислянето на всичко това, приемането на ситуацията, освобождаване на емоцията. И с ясно съзнание – освобождаване от хора, проекти, събития, които вече не резонират на нашата честота. Освободете живота си от токсични хора, от компромиси, които спъват разгръщането на автентичното Аз. Всеки е свободен да продължи по пътя си, с високо вдигната глава.

Защото всеки заслужава по-добър живот.

От сайта на Мартина Иванова Свой избор

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара