Правилата в семейството помагат на неговите членове да общуват и да получат, каквото искат, като същевременно уважават нуждите на другите. Правилата също помагат на децата да се чувстват спокойни и сигурни.

Могат да помогнат на семейството да се разбира по-добре. Ефективните правила са позитивни позиции за това как членовете на едно семейство искат да се отнасят един към друг.

Когато са ясни и справедливи, правилата помагат:

 • на децата и младите хора да разберат къде са границите и какво се очаква от тях
 • на възрастните да бъдат постоянни в начина, по който се отнасят помежду си и към децата

Кой определя правилата

Важно е всички членове на семейството да участват при определянето на правилата, доколкото им е възможно.

Деца дори на 3 години могат да проведат смислена дискусия с родителите за това какво са правилата, и защо са необходими.

Колкото по-големи са децата, толкова по-активно могат да се включат. Колкото по-активно участват, толкова по-голяма отговорност ще поемат за собственото си поведение.

За какво да са правилата?

Изберете най-важните неща:

 • безопасност
 • маниери
 • учтивост
 • всекидневни задължения
 • как се държите един към друг.

Правилата във всяко семейство са различни. Стандартите, които залагате са повлияни от вашите ценности, разбирания и нужди.

Видове правила

Правилата са най-различни, но имат нещо общо: специфични са и са лесни за разбиране.

Позитивни“ правила

„Позитивните“ правила са добри инструменти за заучаване на добро поведение. Няколко примера:

 • Храни се седнал.
 • Бъди любезен.
 • Слагай предпазен колан.
 • Дръж се възпитано.
 • Спазвай вечерния си час.

„Не“ правила

Използвайте забрани, когато не можете да използвате „позитивни“ правила. Например:

 • Не плюй на улицата.
 • Не ме изнудвай в супермаркета.

Основни правила

Те важат навсякъде, без изключение. Правилото за маниерите е добър пример.

Обстоятелствени правила

Хубаво е някои правила да важат само за конкретни ситуации:

 • по време на пътуване
 • когато сме на гости
 • когато използваме компютъра

Колко правила?

Няколко, но ясни правила са по-ефективни от дълъг списък със забрани. Особено за по-малки деца. Ако детето често ги нарушава, може да ви се наложи да изберете битка за спазване на основни правила, касаещи безопасност и честност.

Как да поставим правилата?

Децата и тийнейджърите оценяват участието в процеса. Това не означава, че няма да нарушат правилата, но ще им помогне да разберат по-добре необходимостта от тях.

Много семейства намират за полезно записването на правилата. Това предотвратява спорове, и позволява да ги закачите на хладилника или на друго видимо място.

При тийнейджърите е по-полезно правилата да са на по-лично място, но достатъчно достъпно.

Кога да започнете с правилата?

Можете да започнете с прости правила, когато езиковите възможности на детето му позволяват да ги разбере.

Източник: Академия за родители

Facebook Twitter Google+

0 Коментара