Предстои Нептун да преживее ретроградната си фаза от 25 юни до 1 декември, между градусите 23 и 20, в знак Риби.

Планетата Нептун символизира сила, която е изцяло извън нашия контрол, защото тя е извън разума и не е разбираема за логическия ум. Единственият начин, чрез който може да бъде истински разбран Нептун е човек да му се подчини, чрез излизане извън границите и пределите на съзнанието си. Планетата се свързва с мистицизма, тайнствеността, чувството за единство, духовното израстване и развитие, вдъхновение, видение, прозрение, илюзия, фантазия, въображение заблуда и средства за бягство от действителността.

Нептун е висшето съзнание! Той е разбиране, приемане и безусловна любов. Разбиране, че както ние така и всичко в живота е преходно.

Безусловна любов, която няма условия,

очаквания, ограничения и бартер. Приемане на това, което се случва с разбиране и любов. Перфектният план на Вселената тече и нека всеки да осъзнае, че в живота му се случва само най-доброто за него. Онова, което заслужаваме и имаме нужда за да израснем. И така сред забързаното си ежедневие имаме възможност за връщане към себе си.

Сайтът на астролог Венета Матева

Предстои да изгледаме филма на собствения си живот до момента. Екранът е огромен, седалките са удобни, светлините са изгасени и сега всеки ще преживее, това което е създал. Това време ще ни даде възможност да

анализираме повече с душа и сърце пътя си.

Да потърсим коренчетата на ситуации, в които търсим изход и да почувстваме с цялото си същество какво трябва да направим или приключим. Разчитайте на дълбочината на този период в емоционален и интуитивен план. Нептун не борави с факти и доказателства. Не го обвинявайте за провалени сделки и разговори, защото той няма пръст там. Не разчитайте на него за сериозни решения и мотивирани действия. Той ще бъде между и във всичко.

Ще ви помага и ще ви напътства.

Той ще е невидимата сила, която ще ви прегръща всеки път, когато имате нужда от помощ. Пазете се обаче от илюзията, която Нептун е склонен да създава. Не измисляйте и не си въобразявайте неща, които реално не съществуват. Бъдете с енергията на планетата вътре във вас, но навън разчитайте на реални факти и основани решения.

Планетата е ретроградна около пет-шест месеца всяка година. По тази причина има много хора с ретроградно положение на Нептун в рождената им карта. Тези хора се отличават с голяма интуиция, често сбъдващи се сънища и невероятен усет към хората. Тях съветвам да вярват повече на усещанията които имат, защото е вероятно да се опитват да гледат по-скоро практично на случващото се в живота им.

Периоди на Ретрограден Нептун:

 • 07.01.1945 – 14.06.1945
 • 09.01.1946 – 17.06.1946
 • 12.01.1947 – 19.06.1947
 • 14.01.1948 – 21.06.1948
 • 16.01.1949 – 23.06.1949
 • 18.01.1950 – 26.06.1950
 • 20.01.1951 – 28.06.1951
 • 23.01.1952 – 30.06.1952
 • 24.01.1953 – 02.07.1953
 • 27.01.1954 – 05.07.1954
 • 29.01.1955 – 07.07.1955
 • 01.02.1956 – 09.07.1956
 • 02.02.1957 – 11.07.1957
 • 04.02.1958 – 14.07.1958
 • 07.02.1959 – 16.07.1959
 • 09.02.1960 – 18.07.1960
 • 11.02.1961 – 20.07.1961
 • 13.02.1962 – 23.07.1962
 • 16.02.1963 – 25.07.1963
 • 18.02.1964 – 27.07.1964
 • 19.02.1965 – 29.07.1965
 • 22.02.1966 – 01.08.1966
 • 24.02.1967 – 03.08.1967
 • 27.02.1968 – 04.08.1968
 • 28.02.1969 – 07.08.1969
 • 03.03.1970 – 09.08.1970
 • 05.03.1971 – 12.08.1971
 • 07.03.1972 – 13.08.1972
 • 09.03.1973 – 16.08.1973
 • 11.03.1974 – 18.08.1974
 • 14.03.1975 – 21.08.1975
 • 15.03.1976 – 22.08.1976
 • 18.03.1977 – 25.08.1977
 • 20.03.1978 – 27.08.1978
 • 23.03.1979 – 30.08.1979
 • 24.03.1980 – 31.08.1980
 • 27.03.1981 – 03.09.1981
 • 29.03.1982 – 05.09.1982
 • 01.04.1983- 08.09.1983
 • 02.04.1984 – 09.09.1984
 • 04.04.1985 – 12.09.1985
 • 07.04.1986 – 14.09.1986
 • 09.04.1987 – 17.09.1987
 • 11.04.1988 – 18.09.1988
 • 13.04.1989 – 21.09.1989
 • 16.04.1990 – 23.09.1990
 • 18.04.1991 – 26.09.1991
 • 20.04.1992 – 27.09.1992
 • 22.04.1993 – 30.09.1993
 • 25.04.1994 – 02.10.1944
 • 27.04.1995 – 04.10.1995
 • 29.04.1996 – 06.10.1996
 • 01.05.1997 – 08.10.1997
 • 04.05.1998 – 11.10.1998
 • 06.05.1999 – 13.10.1999
 • 08.05.2000 – 15.10.2000
 • 10.05.2001 – 17.10.2001
 • 13.05.2002 – 20.10.2002
 • 15.05.2003 – 22.10.2003
 • 17.05.2004 – 24.10.2004
 • 19.05.2005 – 26.10.2005

Facebook Twitter Google+

0 Коментара