Дамите Скорпион излъчват силна енергия, те могат да се притаяват, след което с непоклатима категорич­ност да налагат решенията си. Тяхната външна пасив­ност не предполага изригването на такъв вулкан сре­щу всеки, дръзнал да им се противопостави. Скорпио­ните най-трудно от всички знаци приемат мисълта за своята тленност. Вероятно образът на силния и дъл­голетен скорпион, дал името на това съзвездие, обър­ква представите им за границите между живота и смъртта. И тогава, в борбата за живота, им остава само едно оръжие – любовта.

woman-1211821_960_720

Ето какви са отношенията на да­мите Скорпион с партньора им според неговата зодия.

Овен

Сблъскват се два ярки темпера­мента, което е и основа за тяхното привличане. Как ще се развие връзката зависи от индивидуални­те положения в хороскопите им.

Телец

Двамата трудно преминават през преградите, пречещи на връзката им. Те нехаят за условностите и се стремят един към друг. Но това съвсем не означава, че отношения­та им са трайни. В повечето случаи завършват със скандал или силни ра­зочарования.

Близнаци

Мъжете от тази зодия знаят какво да говорят и как да забавляват. Но не пропускат слабите страни на своята партньорка. Точно това никой Скор­пион не подминава с равнодушие.

Рак

И двамата са чувствителни или по­не като такива се разкриват в та­зи двойка. Ако взаимно спечелят доверието си, връзката или бра­кът ще бъдат трайни и спокойни.

 Лъв

Този контакт започва бурно и е въз- можно да продължи известно време. Но само ако и двамата или поне еди­ният от тях притежава вкус към дра­мата.

Дева

Двамата притежават диаметрал­но противоположни качества и наг­ласи. Това би могло да бъде добра основа за опознаване, но преди то­ва има нужда от търпение.

Везни

Двата съседни знака не си прили­чат и най-често нямат никакво же­лание да се опознаят отблизо.

Скорпион

Трудна връзка, но не и невъзможна. Всичко остава в ръцете на възпи­танието и интелекта, тъй като емоциите са повечко.

Стрелец

Не са създадени един за друг. Точно в тази двойка дамата Скорпион се потиска от свободолюбивия харак­тер на Стрелеца и търсейки собс­твената си свобода, позволява да се разминат.

Козирог

За тази връзка са най-важни първи­те стъпки и първите няколко месеца. Ако се разберат кой да оформя мненията, двойката ще просъщес­твува дълго и спокойно.

Водолей

Чудеса могат да наблюдават окол­ните, следейки развитието на та­зи двойка. Ако са в състояние да си предоставят взаимно основа за развитие, нищо няма да е в състо­яние да ги раздели.

Риба

Те се разбират толкова лесно, че отвън изглежда сякаш разчитат само на погледи. Това, което може отвътре да взриви тази връзка, е ревността. Преодолеят ли я – всич­ко ще е наред.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара