Повечето хора разчитат главно на зрителните възприятия, затова изображенията и графиките, използвани в маркетинга, оказват дълбоко неврологично въздействие. Висококачественото визуално представяне ангажира вниманието на потребителя и го увлича.

Цветовете изразяват настроение и емоция и провокират реакция. Дизайнерите и маркетинговите специалисти подбират цветовете така, че да съчетаят невербалното настроение с посланието, което компанията/марката иска да предаде.

  • Зелено Естественото и яркозеленото излъчва спокойствие и предполага, че продуктът е свеж, природен, здравословен, омиротворяващ, възстановителен, символизира увереност и ново начало, щади природата.По-тъмното смарагдовозелено говори за богатство.
  • Червено Яркочервеното предизвиква огнен отклик: вълнуващ, сексапилен, страстен, напорист, динамичен,стимулиращ, приключенски и мотивиращ. В опасен контекст създава впечатление за агресия, жестокост,кръвопролитие.
  • Синьо Небесносиньото изглежда хладно, благонадеждно, ведро, създава усещане за простор, а яркосиньото трепти от енергия. Тъмносиньото има авторитети се свързва с професионалисти, униформи, банки, традиции.
  • Розово Бледорозовото излъчва невинност, деликатност, романтика и сладост – понякога граничи със сантименталност; яркорозовото, както червеното, е горещо, страстно, празнично, енергично, търси внимание.
  • Виолетово С вързван с интуицията и въображението, виолетовият цвят е мисловен, духовен, енигматичен, особено в по-синкави нюанси. Пурпурното внушава нещо по-вълнуващо – креативно, находчиво, трепетно.

Откъс от Как работи психологията

Facebook Twitter Google+

0 Коментара