Защо непременно трябва да изкачиш Хималаите, за да разбереш колко голям е светът? Стигат за това дори само морените на Витоша. Неподвижни, те вървят през годините заедно с нас и подреждат дълбоко в течението под себе си паметта на своите сивосинкави цветове.

Погледни дърветата, когато есента наднича зад върхарите, поема дъх — като в началото на всяко пътуване, и едва-едва раз­движва въздуха. Толкова, колкото клоните да зашептят в очак­ване, а листата да обърнат очи към нова посока на слънцето. Тогава се раждат дните на най- краткия сезон и годишните времена разговарят с морените. Тези дни не позволяват на лятото да остарее; зимата мълчи, присед­нала до все още свежи треви, а те — загледани в избледнелите си стръкчета, очакват топлината на снега. В тези дни дъждовете почиват, оставили небето да се радва на най-силния си цвят. И е толкова тихо… Трябва да спреш — и ти да поемеш дъх, за да тръгнеш нагоре, към короните иа дърветата. Също като в чудото на детско прохождане есента правни първите си стъпки и бележи листата с разноцветни изблици на своята щедрост. Приели с достойнство да бъдат цвят до дру­гия цвят, листата потръпват в ритъма и на четирите годишни времена. Само в онези дни на най-краткия сезон, когато се раж­да палитрата на есента.

… Вървиш и от време на време остро усещаш мисълта, че си тук, край морените, за да се скриеш от света. А той си стои край нас, сякаш небрежно — само с едно движение – пръснат в безкрая на малките неща. Защото тук, сред каменните морета, началото на хоризонта е навсякъде. Дори в следите на тъничка струйка свет­лина, забравена от утрото върху сенчестия край на морените.

Ще запомниш ли и ти онзи шипков храст с един единствен необран плод? Изостанала в края на златистото шествие в плани­ната, мъничката шипка тихо звъ­ни… И разбираш, че тук, край морените, никой никога не го­вори за себе си. Нито тревата – за това, че е покрила земята. Нито дърветата, извисили ство­лове нагоре към слънцето – за да е хладно под тях. Нито ка­мъните встрани, на които можеш да се облегнеш. Мислим ли за нещата встрани от нас? Отминаваме думи, жестове, погледи… с безразличие, което никой не наказва. Или с приповдигнатия възторг на „избраници“, повярвали, че за тях единствено са всичките тези пътеки в света.

… Ще запомниш ли онзи шип­ков храст — встрани от пътеката, с един единствен плод? През есен­та, когато всичко в природата си е казало думата, преди да потъне в мълчалива белота.

Този, който ще те научи да пееш, е сред десетината мъже и жени, насядали край хижа „Але­ко“, с две китари и един акордеон. Тук, в подножието на въ­рха, излезли от старите песно­пойки, като примамка са спрели пеещите чудаци.

Някой се отбива от пътеката. Може би ти?… Чуваш собственият ти глас да запява това странно „Добър ден!“, отправено към непознати.

Шапка с перо. Ще я видиш в началото на пътя от хижа „Алеко“ до село Бистрица. Една купа сено. Сред тънки борове вечни косачи, събрали сезоните на це­лия ти живот. На върха й леко встрани, стои клонче от весело дърво — като малко перо. Протегни ръка и ще имаш шапка с перо. Като тези от бледите сним­ки, затрупани в стария скрин. И мама, и татко, лели и чичовци (а тебе още те няма), всички на­сядали край морените. Жените — с разперени пъстри поли, а земята под тях сякаш е тяло на пеперуда, дочакала най-бързите си криле. Мъжете — с голфове под коляното, — в почуда раз­тварят очи: ето там, на върха, е кацнало хвърчилото от детските дни… Бледата снимка все нещо поскрива от теб… Но протегни ръка и ще имаш шапка с перо! С нея ще чуеш морените и ще откриеш наново билите тук пре­ди теб.

…Лекият вятър буди спомени за старо огнище. Съчките шепнат с гласовете на хора от един и същ корен… Спираш за миг под Резньовете. Защо ли всичко това е стояло години, затрупано в ста­рия скрин? Да, трябвало е да ви­диш шапка с перо. Една купа се­но, в един есенен ден.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара