Бизнесът касае наличието на икономическа информация. Правилното ѝ съхранение, разтълкуване и анализиране определят до голяма степен в каква посока върви предприятието – дали е на печалба, или е на загуба.

Зад това анализиране и входиране стоят множество часове работа, знания и опит. 

За качествено извършена работа и документална изрядност, е правилно фирмите да наемат счетоводител, който да следи дейността им по законов ред. Откриването на добър специалист за бизнеса ви определено е трудна задача, защото в сферата на услугите има множество конкуренция, част от която нелоялна. Как да се справите успешно с тази задача?

Какви задачи има счетоводителят?

Това е важна и отговорна професия, която изисква наличие на образование, квалификация и множество знания. Това не е константна наука, а постоянно променяща се. Законите се изменят постоянно, което създава необходимост от навременно опознаване на новите членове и алинеи от страна на счетоводителя. 

Този професионалист има множество задачи и задължения, които извършва ежегодно, ежемесечно и почти всеки ден. Основните познания и задължения, които трябва да има, са:

 • Да води всички отчети на фирмата – счетоводни, данъчни;
 • При контрагенти с чуждестранен произход и местоположение извън границите на България, те трябва да преобразуват отчитането по международен принцип;
 • Трябва непрекъснато да се запознава със законодателните промени;
 • Трябва да познава добре следните закони: ЗДДФЛ, ЗС и прилежащите към тях правилници;
 • Водене на първични документи;
 • Проследяване на изрядността на договори;
 • Обслужване на клиенти и отговаряне на техните юридически въпроси;
 • Да може да приключва месечен период и счетоводна година;
 • Да следи и да извършва правилното входиране на данни, както и финансовия резултат;
 • Да води активите на фирмата и да отразява амортизациите, където е необходимо;
 • Да работи със счетоводен софтуер и приложения за осчетоводяване на статии и контрол над заплатите;
 • Да работи с електронни таблици, Office пакети и да подава документите към институциите по електронен път;
 • Да съставя месечни и годишни отчети;
 • Да познава сметкоплана и да борави отлично с него;
 • Да отговаря на въпроси, възникващи в процеса на работа.

Какви видове счетоводители има?

Има три вида, които отговарят на конкретната длъжност, но те се разграничават в зависимост от знанията, опита и правомощията:

 • Помощник-счетоводител – в длъжностната характеристика на помощника, са вписани дейности, които изискват предимно базови познания. Той води досиета, подрежда документите по изряден ред, осъществява телефонни разговори, отговаря на запитвания, които касаят основна информация, подготвя счетоводните баланси;
 • Оперативен счетоводител – тази фигура е много важна за собственика на предприятието, защото именно от този професионалист зависи правилното завеждане на сметките на бизнеса. Той извършва общото осчетоводяване и работи с първични документи. Занимава се основно с приходите, разходите, заплатите;
 • Експерт – отчита финансовия резултат, отговаря на важни юридически въпроси, подписва на важни документи. Главният счетоводител е отговорна позиция, за която не всеки е подходящ и изисква дългогодишен опит и максимални знания относно финансовото и данъчното законодателство, действащо в България. Той трябва да актуализира своите знания при възникване на промени и да има управленски умения. Той извършва работни срещи и консултации с потенциални клиенти.

Защо е важно да имаме счетоводител?

Счетоводната отчетност, която се осъществява, е неизменна част от всеки бизнес. Ако собственикът реши самостоятелно да входира данните, да осчетоводява стопанските операции и да работи с първични счетоводни документи, то без необходимите познания това би било трудна и непосилна задача. Освен трудността, се създава и опасност от грешки и предоставяне на подвеждаща информация, което е законово несъобразно и подлежи на санкции.

Да имате счетоводител или да наемете услугите на счетоводна кантора е важен разход, който трябва да заделите и е напълно оправдан. Информацията, която счетоводителят предоставя на база на своите данни и анализи, е ценна и показва дали дейността върви в положителна насока, дали търпи загуби, или трябва да се преустанови. 

Той обръща внимание на всеки аспект от бизнеса, касаещ неговия финансов резултат и дава сведения на собственика. Благодарение на анализите и оценките, които изготвя, вие можете да разберете възвръщаемостта на вашето предприятие и дали бъдещи инвестиции са подходящи. Той следи нормативната уредба и всички действия, които извършва, са съобразени с направените промени. 

Кои фактори влияят на избора ни?

Когато искате да се възползвате от счетоводни услуги, които да бъдат извършвани от професионалист в областта, вие търсите да наемете счетоводител. Основните фактори, които повлияват на вашия избор, са:

 • Портфолиото на кандидата, ако търсите да наемете такъв на длъжност или реномето на кантората, ако искате да се възползвате от услугите на цяла фирма. Тук се гледат годините стаж, опит в бранша, предишни местоработи;
 • Цена – ценовият фактор е определящ в повечето случаи. Цената на услугата от счетоводител се определя на база на обема документи, който трябва да обработва, броя на служителите на фирмата, дали е регистрирана по ДДС или не;
 • Репутация – много често, когато предприемачите търсят да намерят човек или дружество да заеме този отговорен пост, се интересуват от репутацията, която притежават. По този начин тя служи като гарант за качеството, което предоставят на услугите и надеждността на изпълнителите. 

Как да изберем счетоводител за своя бизнес?

Конкуренцията е голяма в днешно време и това създава необходимост от правилен подбор за направата на оптимален избор. Когато искате да заложите на добър специалист, то трябва внимателно да прегледате опциите. 

Като най-сигурен начин за това, е да се доверите на най-добрата реклама – “ от човек на човек”. Ако имат познат, който притежава собствен бизнес, можете да се допитате до качеството на услугите, които притежава или да се допитате до запознати в областта на финансите и икономиката. 

Ако нямате такива, а следвате случайния принцип, можете да селектирате предложенията, като гледате следните критерии:

 • Населено място, в което упражняват дейността си;
 • От какви специалисти е съставен екипът, с какъв опит и образование са;
 • Колко фирми обслужва – какъв е капацитетът на работа.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара