Такава жена Аспарух Денев беше виждал вече някъде – в анимационен филм или в осмомартенска карикатура. Жената притежаваше шест чифта ръце и с усмивка и без затруднение извършваше едновременно няколко вида дейности. Тогава Аспарух Денев възкликна със съжаление: „Ех, и моята Милка да имаше дванайсет ръце… А тя се измъчи горката всичко с две ръце да върши!“

И сега – приятна изненада. Прибира се Аспарух Денев у дома, поздравява както винаги учтива, посяга към бутона на телевизора и изведнъж… Изведнъж през отворената врата към кухнята вижда, че жена му се е снабдила с още пет чифта ръце и без никакво усилие едновременно и салата прави, и яйца чупи над тигана, и пелени на детето пере, и на пишещата машина почуква – дисертацията си довършва явно. И множеството ръце никак не я загрозяват, дори много добре си изглежда с тях, елегантна изглежда, може би, защото две ръце са й останали в резерва и с тях тя тъкмо привършва маникюра на останалите десет и същевременно червило на устните си слага.

„Да-а-а – усмихва се щастливо Аспарух Денев. – Ето, че природните несъвършенства се оказаха отстраними! Крй на оплакванията от тежкия домакински труд, край на обвиненията, че нищо не пипвам вкъщи, че живея като някакъв феодал в този век на всеобща еманципация!“

— Работим ли, Милке, работим ли? – бодро подвиква Аспарух Денев и без да чака отговор, добавя: Хубаво, хубаво, работи си! Де да имах и аз дванайсет ръце като тебе!…

И отново посяга към бутона на телевизора.

Но става нещо страшно. Бутонът щраква, от екрана се посипват рояци искри, кълбовидни мълнии побягват по мокета, взривове разтърстват фотьойлите, масичката полита към вратата на балкона. До замъгленото му съзнание едва достига гласът на Милка:

— Ставай! Ставай, пак закъсняваш за работа! Ставай, чуваш ли!

Аспарух Денев се събужда. Отвар очи – жена му се е надвесила над него и така го разтърсва с единствения си чифт ръце, че той с благодарност си мисли: „Добре, че наистина не е такъв октопод, какъвто я сънувах! За едно домакинство едни ръце стигат!“

И пъргаво отмята одеялото.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара