За всяка жена е важно да намери баланса между работата и семейството. Поради тази причина понякога дамите с деца избират професии, които им позволяват по-голяма гъвкавост и свобода при разпределяне на личното време.

Професията на преводача е именно такава. Не може еднозначно да се определи за кого тя е лесна и за кого не е. Безспорен факт е обаче, че има предимства за жените с малки деца.

Например, всяка майка, която има допълнителни приходи по време на отпуска си по майчинство, се чувства по-уверена. Това неминуемо оказва влияние върху мотивацията й да се върне на работа след като приключи отпуска си по майчинство.

Майките, работещи като преводачи, могат да превеждат различни видове текст като документи, уеб съдържание, книги, статии и прочие. Важно е да имат добри познания за езика, на който превеждат, както и да са в състояние да предоставят качествен и точен превод.

Те могат да превеждат както на живо, така и в писмен вид в разнообразни области като право, икономика, медицина, фармация, технологии и т.н.

Предимства

Работата като преводач може да предложи много плюсове за майките. Ето няколко от тях:

  • Гъвкавост

Много от преводачите не работят в офис или са на гъвкаво работно време. Това позволява на майките, които упражняват тази професия, да се грижат за своите деца и да работят едновременно. Много майки са готови да работят от вкъщи като преводачи, което им позволява да поддържат баланс между семейния живот и кариерата си.

  • Възможност за развитие

Преводаческата работа изисква непрекъснато обучение и запознаване с нови теми, което може да е интересно и полезно за дамите, заети в тази сфера. Често пъти с преводи започват да се занимават жени, които са живели в други страни, научили са местния език и се възползват от това знание в България, като го превръщат в доходоносна работа.

  • Разнообразие

Преводачите работят с различни текстове и в различни жанрове, което позволява на майките в отпуск по майчинство да се развиват и да поддържат интереса си към изучаването на нови теми.

  • Финансова независимост

Не на последно място е добре да споменем и факта, че много майки искат да имат своята финансова независимост. Работата в агенция за преводи може да им го предложи без съмнение.

Трудности

Преводаческата работа може да бъде трудна за всеки, независимо от пола.

Не може да се каже общо дали преводаческата работа е трудна или лесна за жените с деца. Това зависи от индивидуалните качества и навици на всеки преводач. Важно е добре да познавате езиците, на които превеждате, както и да имате добри познания в граматиката, синтаксиса и пунктуацията.

Преводаческата работа може да бъде изключително интересна и доходоносна. Тя със сигурност разширява кръгозора и позволява на майките да се развиват както професионално, така и лично без да лишават семействата си от своето време и присъствие.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара