Назовавайте чувствата още когато детето е много малко. Казвайте му как се чувствате, за да може то да започне от малко да разпознава емоциите. Деца, които успяват да разпознаят емоцията си, успяват да я назоват, са по-успешни в училище, по-здрави са, успяват да завържат много по-успешни приятелства, защото успяват да се вгледат в себе си, да се запитат какво изпитват и какво могат  да направят с тази емоция.

Подходящи игри, който помагат на децата да се справят по-добре с чувствата:

  • Смяна на ролите – майката и детето си разменят ролите;
  • Огледало;
  • Четене – изобразете емоцията с глас/тяло докато четете;
  • Театър;

Техники за справяне със силните емоции:

  • Техниката на дишане;
  • Техниката на костенурката;

Решения: Как може да се постъпи по друг начин. Използвайте реални ситуации, докато сте с децата на вън, на площадката и т.н. Изведете детето от ситуацията и го попитайте “А можеше ли да се случи по друг начин?”. Ако не се сеща, вие може да му подскажите. Може да си направите списък.

Важно е родителя да показва на детето, че ползва техниките за справяне с емоциите. Да не демострира нервност, гняв, крещене и т.н. Вижте цялото видео за повече идеи.

“Как децата учат за емоциите с игри” бе една от темите на “Академия за родители” – София.

Мариана Донкова е педагог с 14 години опит в образованието на юноши и възрастни. В началото на кариерата си работи като учител в професионална гимназия за помощник-възпитатели в детски градини, където води множество педагогически дисциплини, включително и „Игрова дейност“.

Отдадена е на сина си, който е основният вдъхновител на създадения от нея сайт „Детето играе“. Вярва, че децата учат най-лесно, когато участват в забавни занимания, които са съобразени с техния темп на развитие, интереси и желания. Затова на страниците на сайта споделя много идеи, които помагат на родителите да играят активно с децата си, да развиват у тях много ключови умения още от раждането и да ги възпитават като уверени и способни личности.

Източник: Академия за родители

Facebook Twitter Google+

0 Коментара