Задавали ли сте си често поне един от следните въпроси: Как да бъда по-добър и можещ родител? Как да помогна на детето ми да се справи с ежедневни ситуации и накъде да поеме? Как да насърчавам своето дете да развива своите умения? Как да помогна на детето ми да прави по-добри избори?

Противно на множество очаквания, най-лесният и сигурен начин е личният пример. Казват, че личният пример е предопределящ при възпитанието на децата и формирането им като личности. Примерът на родителите е първият

социален модел, който следват децата.

Ежедневно общувайки с родителите, децата възпроизвеждат и научават начина на действие на възрастните, техните нрави, навици и след това техните вътрешни качества, начин на мислене, отношение към обкръщаващата среда, и не на последно място отговорността. Ако Вие като родители сте по-често негативно настроени, не се чудете и защо вашите деца реагират по определен начин към Вас или своите приятели, заобикалящата ги среда.

Когато сме до децата си тук и сега ние откриваме повече за тях, израстваме заедно и създаваме силна връзка между родител – дете. Когато, например, играем с децата си, ние създаваме емоционална близост с тях.

Играта е най-мощният стимул за развитие на детските умения,

съзнание, въображение. Работата на родителите в никакъв случай не трябва да пречи на взаимоотношенията в семейството, а напротив – да служи като стимул за по-пълноценно, хармонично и значимо време, прекарано и отделено само и единствено на децата и партньора – без дигитални устройства, без натоварващи активности.

Играта е дейност, в която детето първо емоционално, после и интелектуално усвоява полезни умения. В процеса на взаимодействие на детето с предметния свят, задължително е участието на нас, възрастните. Родителите са хората, които

помагат на децата да имат щастливо детство,

то зависи от нас и нашата нагласа – да даваме свобода и възможност за изразяване, изграждане на характер и индивидуалност.

Като родители ние поемаме отговорност за своите деца, за тяхното развитие, общуване, учене и възпитание. Ние възрастните е нужно осъзнато да подхождаме към децата ни – да намерим начин и разграничения между “да” и “не”, “може” и “не може”, “трябва” и “не трябва”. Родителството е сложен, труден и безкраен процес, но със сигурност не е невъзможен.

В проекта “Девелопия” основна цел

е да създадем полезен, комуникационен канал за деца, предоставяйки реална възможност на тези, които влияят върху тях, главно родители и други професионалисти, да участват в различни специално организирани уебинари, конференции, програми, за да се научат как по-осъзнато да отглеждат децата си.

  • Основната ни задача

е да изградим среда, в която те имат възможност да придобиват нови знания и помощни умения, които ще приложат и използват, за да подпомогнат развитието на своите деца, в тяхното възпитание, комуникация, разбирателство.

  • Нашата работа започва с периода

още преди раждането, със самото зачеване, запознанство и решението на двойката да има дете, преминаваме през раждането до края на седмата година от живота на детето, с развиване на уменията, знанията и ресурсите на хората, които полагат грижи, продължаваме до отглеждане на зрял и самостоятелен индивид в периода на юношество/тийнейджърство.

Не веднъж сме споменавали, че универсален метод на отглеждане на децата не съществува.

Няма формула на родителството,

която да е една и съща за всяко семейство, но има някои прости правила, които можем да спазваме или да използваме, за да постигнем успех като родители в живота на децата си.

Това, което ние ежедневно съветваме родителите, е да:

  • Не критикуват или сравняват своите деца, братя и сестри, семейства и семейни взаимоотношения.

Никога не знаете каква е историята на детето/човека в отсрещната страна.

  • Хвалят децата си тогава, когато наистина има нужда.

Понякога прехвалването или създаването на усещане за “значимост” у детето може да има обратен ефект и да възпита на егоцентризъм.

  • Уважават своето дете, да го подкрепят и стимулират, но не и да му се карат,

тъй като враждата е ключът към омразата, неприязън и в най-честия случай – агресия.

  • Помагат на детето си да се развива

във всеки един момент от неговото израстване и оформяне като личност. Скритите таланти на детето ви очакват да бъдат открити и отключени.

  • Обръщат внимание на своето дете, колкото могат по-често и по-ефективно.

Средата, в която детето се развива, расте и се учи, определя до една или друга степен неговия успех след това. Дали едно дете ще се чувства достатъчно мотивирано и с желание да направи нещо, да изрази себе си, да покаже предпочитания към

определен тип игра, храна, предмет,

дейност, зависи и от родителите. Ако Вие насърчавате, стимулирате и окуражавате детето си във всеки един аспект от неговото физическо и психическо развитие, то тогава знайте, че вършите добра работа и сте родител за пример.

За да продължим да бъдем максимално полезни на родителите през следващата една година, екипът ни активно планира ключови дейности и направления, върху които да постави основен фокус и внимание. Ще представим пред родители, деца, семейства и специалисти различни теми, свързани със:

  • Здравословния, пълноценен начин на живот и хранене

Важно е да научим родителите да ценят храната, която поставят на масата си и предлагат на своето дете, начина на живот, навиците, които изграждат от ранен етап на развитие. Спортът е важна част от ежедневието на детето и не трябва да бъде пренебрегван и/или пропуснат. Малко се говори за здравното образование в семейството, а е от изключителна важност е родители и деца да бъдат

подготвени от ранна детска възраст.

Целта е децата ни да натрупат необходимите знания, умения, нагласи и ценности, които ще им помогнат да следят здравното си  състояние и да се грижат за него в ранна детска възраст и след това.

  • Образование и ранно детско развитие

В моменти на криза или други непредвидени обстоятелства и ситуации, всеки родител трябва да бъде добре информиран и да бъде наясно какви стъпки да предприеме за своето дете, ако се наложи да бъде сменена учебната среда, учебния процес, методите на преподаване, ограниченията, психологическото здраве на детето.

Предизвикателствата пред детето

могат да бъдат редица свързани с цялостно разгръщане на личностния потенциал – не само на интелектуално, но също на физическо и социално ниво.

Ролята на родителя, връстника и учителя са от ключово значение за детето и неговото правилно и успешно развитие.

  • Родителство и личностно развитие

Изграждането на позитивен родителски климат у дома изисква разбирателство, грижа и добри взаимоотношения между родител – дете.

Да бъдеш осъзнат за нуждите на детето си означава да разбираш от какво то има нужда, от какво се интересува и вълнува, дали споделя с теб или прикрива различни моменти и мигове от живота си, само защото

не може да ти се довери или пък не желае да споделя.

Основната цел на това направление е да научи родителите на ефективно общуване, разрешаване на конфликти и рефлексивно слушане Важно е да се вслушваме в собствените си вредни модели на поведение, както и онези, които сме, под една или друга форма, наследили от нашите родители и/или заобикалящата ни среда – приятели, други родители, семейства, познати.

Изграждането на устойчивост в децата

изисква отношение, разбирателство, грижа и откровеност, прозрачност на взаимоотношенията сега и занапред.

Въпреки широко разпространеното, но погрешно убеждение, че хората се нуждаят само от героична сила на характера, науката сега ни казва, че именно надеждното присъствие на поне една подкрепяща връзка и множество възможности за развиване на

ефективни умения за справяне,

са основните градивни елементи за укрепване способността на детето да се справя добре в условията на значителни несгоди.

ПРОГРАМА ПРЕЗ МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ | ОКТОМВРИ:

Първи стъпки на детето в социалния живот: Детската градина

Кога: 07 септември, вторник, от 19:00 часа

Гост-специалист: Доника Боримечкова, психолог и терапевт

Поправителен за родители: Неверните вярвания за възпитанието

Кога: 18 септември, събота, от 16:00 часа

Гост-специалист: Мадлен Алгафари, психотерапевт и писател

Първи стъпки на детето в социалния живот: Първи клас

Кога: 28 септември, вторник, от 19:00 часа

Гост-специалист: Доника Боримечкова, психолог и терапевт

Уебинар: 20-те обноски, на които да научим децата си

Кога: 08 октомври, петък, от 19:00 часа

Гост-специалист: Невена Басарова, създател на “Първа детска академия за добри обноски”

Уебинар: Детското приятелство: момичета и момчета

Кога: 26 октомври, вторник, от 19:00 часа

Гост-специалист: Доника Боримечкова, психолог и терапевт

Facebook Twitter Google+

0 Коментара