„Никога не е твърде рано да се подготвиш за лидер”, е мотото на Детската лидерска академия, която стартира миналата година като съвместен проект на „Академия Президент“ и няколко столични училища. Програмата e предназначена за деца между 5-и и 11-и клас. Целта е академията да открие естествените лидери сред децата и да ги подкрепи да развият качества и умения, с чиято помощ да реализират потенциала си.

По време на програмата децата се учат да се представят най-добре, да комуникират и оформят послания, да генерират идеи, да работят в екип, да управляват времето си, да взимат нестандартни решения. В академията придобиват и умения по водене на преговори, планиране и управление на проекти, поведение в обществото и лидерски стилове.

Какъв трябва да бъде лидерът според участниците в Детска лидерска академия?

  • „Добър лидер е човек, който може да заинтересува своя екип, да обедини хората, да привлече вниманието им, да ги организира, да им предаде своята обща цел, за да започнат да го следват, да бъде стегнат, организиран, концентриран и да бъде един човек, който не само да командва, но и да бъде приятелски настроен към останалите.“ Ивана Петрова
  • „Лидерът трябва да умее да води хората, да умее да взима правилни решения, да умее да ръководи, да знае как да привлича интереса на другите хора.“ Калина Касабова
  • „Лидерът е самоуверен, вярва в себе си и трябва да умее да води другите, но и да умее да се съветва с тях.“ Владимир Игнатов

 

Кръгът на доверието

Управителят на „Академия Президент“ Бистра Георгиева за лидерите сред децата

Кога един човек става лидер? Какво го отличава от останалите?

Лидер не се “става”. Човек или се ражда с лидерски потенциал, или не. Въпрос на среда, възпитание, образование (или липсата му), целенасочени усилия и най-вече на смелост е да развие този потенциал и да го реализира ефективно. Лидерът е човекът, който вдъхновява останалите да дават най-доброто от себе си, за да постигнат обща цел и да се чувстват щастливи както от процеса, така и от резултата.  Не всеки е лидер, а и не е необходимо. Лидерът се отличава със специфични качества, но истинската разлика идва от уменията – умението да слушаш и да чуваш, да поставяш цели, да подреждаш приоритети, да избираш най-подходящите хора за дадена задача, да ги водиш към общата цел така, че пътят до там да кара хората да се чувстват признати, оценени и принадлежни. И много други, разбира се.

Той има ли специални привилегии или отговорности?

Лидерът носи най-голямата отговорност – отговорността за хората. Но за естествения, а не посочения лидер тази отговорност не е товар. Напротив. Лидерът, който се отнася към хората си с грижа и внимание, който зачита мнението им и оценява и уважава приноса им, се радва на най-голямата привилегия – обичта на хората, които води.

Кои са твоите примери за добри лидери?

Любимият ми лидер в световен мащаб е сър Ричард Брансън. Обикновено го наричат ексцентричен предприемач, но у него има една характерна особеност, която го прави истински лидер по критериите на моето разбиране – важни за него са хората. Не само клиентите, но и служителите на компаниите от групата “Върджин”. И има всички умения, за които говорихме в началото.

Има ли лидерство в училище? Какво правят лидерите в класа?

Разбира се. В училищната среда се разгръщат всички групови динамики, които наблюдаваме в групи от възрастни хора. Това означава, че са налице всички предпоставки да наблюдаваме лидерство и сред учениците. Лидерите в училище обикновено са онези деца, които организират класа за различни училищни мероприятия, събират парите за подарък за класната, дават идеи. С лекота привличат положителното внимание както на съучениците си, така и на учителите.

Как Детската лидерска академия ще помогне на децата?

Целта ни е да помогнем на децата с изявен лидерски потенциал да го реализират, като ги подкрепяме и насочваме да развият онези специфични умения, за които вече говорихме. Днес децата могат да придобият знания и информация по всевъзможни начини от най-различни източници, но знанията не са достатъчни. Освен да знаят, на децата, които показват лидерски заложби, им е необходимо да могат и да правят: да слушат, да говорят пред публика, да презентират, да взимат решения, да управляват (или както е модерно да се казва “да менажират”, макар че двете понятия не се припокриват) – себе си, времето си, групите, които се събират около тях, да организират, да координират. Всичко това – като поставят в центъра на всяка дейност човека. И за да бъде процесът истински ефективен, сме поканили за лектори не просто експерти, а истински лидери в своята област, които да предадат опит и да покажат личен пример.

Какво е обратното на лидер? Аутсайдер?

По-скоро, ако изхождаме от етимологията на думата “лидер”, а именно от английски lead – водя, и приемем, че лидерът е човекът, който води, то обратното вероятно е воденият. Но като го визуализирам в главата си, това противопоставяне ми прилича на една права – в единия й край стои лидерът, а в другия – хората, които води. А когато говорим за лидерство, си представям кръг. Лидерът е центърът му, а всички, които той води, са в кръга около него. Включително аутсайдерът, какъвто неизменно има във всяка група.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара