От всички шумове на земята бебето предпочита най-много шума на думите. Новороденото не е само хранопровод, който суче, пишка, ока и спи. Казахме „сбогом“ на представата, че бебето е празен съд, в който тепърва ще вливаме всички знания и способности.

Още в първите дни новороденото е чувствително към майката и нейната интонация. Прилепва към гласа й. Различава мелодиката му, реагира на промените.

baby-165067_960_720

Бъдете партньори

Бебето има вродена мотивация за взаимодействие с другите от първия миг на раждането си. Показва го с жестове и движения на цялото тяло. Към третата седмица детето и майката си говорят със звуци, контактуват с очи. Бебешките жестове, мимики, погледи, гуканията и усмивките, които ще последват, днес се смятат от много изследователи за начало на езика.

Преди да изрече първата дума, малкият гений ни казва за себе си много неща. Бързо започва да усеща и какво доставя удоволствие на майката.

Реагира, ако лицето й изразява тревога. Най- голям страх изпитва от абсолютно безизразни физиономии. Снимки на вкаменени лица предизвикват у него ужас, безсъние, отказ от храна.

Бебето има и чувство за красота.

От две женски снимки се заглежда по-дълго в по-хубавото лице.
Във Франция всяка от гледачките в домовете за сираци отговаря лично за определено бебе и носи пълна отговорност за него. Така бебето престава да се чувства ничие. Процентът на изоставащите е много по-малък, отколкото у нас.

„Нахрани го пред мен и го гледай непрекъснато в очите“, казва психотерапевтът на майка, чието дете напоследък е било подхвърляно от ръка на ръка, защото тя не е могла да се грижи за него. Малкото е много неспокойно и не иска да яде. В един миг то среща погледа на майката, заглежда се в нея и започва да суче. Десетина минути по-късно шишето е празно, а то още не отмества очи.

Кажете му, че заминавате

„Говорете на бебето за предстоящото си заминаване – съветват френски детски психотерапевти. – Обяснете му колко дълго ще отсъствате, защо го оставяте. Кажете му, че ще мислите за него и кога ще се върнете. Нека му говорят за вас, докато ви няма. Страшна е не раздялата, а начинът, по който тя става.“ Без да разбира сложната конструкция на вашата реч, бебето лови всички нюанси на излъчването ви, на любовта и увереността ви, че скоро ще се върнете.

В говорния му апарат в момента на раждането се съдържа възможността да произнесе фонемите на всички езици. Но бебето ще затвърди тези, които чува. Възможността да произнася останалите закърнява. То ще проговори езика, на който може да се разбере с вас. Само защото този език говорите вие.

Игра за „дресьори“

Игрите за обучаване на дресьори са подходящи за родители на бебета, за учители, полицаи и бизнесмени, за всички, които трябва да разбират другите и без думи. Един от участниците в играта изпълнява ролята на дресираното животно. Другите се наговарят какво ще го накарат да направи. Избират „дресьор“. Задачата е проста наглед: да светне лампата. Но, разказва американската психоложка Карин Прайор, „животното“ влязло в стаята с ръце в джобовете. „Дресьорът“, който има право само на кратки одобрителни подсвирквания, успял чрез тях да задържи „животното“ по-дълго до стената. После го обучил да си трие гърба около ключа за лампата.

„Животното“ обаче се отегчило

и се отдалечило от стената все още с ръце в джобовете. Не получило одобрителни подсвирквания. Върнало се в пълно недоумение пред „горещото“ място. В един миг „дресьорът“ го спънал, ръцете на момчето изхвърчали и то се подпряло на стената. Чуло кратко подсвиркване. Застинало. Най-после му просветнало и натиснало ключа. Ученикът невинаги може да разбере веднага какво му казваме, особено ако е малко дете. Той не може да ни обясни състоянието и затрудненията си.

След като за час са ни отнели думите, по-добре разбираме трудността на бебетата да изпълнят нарежданията ни. И по-спокойно гледаме на дребните нарушения. А това определено са нови наши таланти в общуването.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара