– Аз не искам като майка си и баба си и като стотиците български жени да раждам в сламата, и неопитните ръце на селските баби да отрязват пъпа на първородната ми рожба! — приказваше в коридора на Държавния родилен дом припряно една млада жена между промеждутъците от родилните болки, които следваха една от друга по ожесточени. В това време дежурната лекарка извършваше прегледа на новодошлите пациентки, а прислужничките се щураха да търсят бельо за записаните легла.

rodilen

– Бре, тая вечер много свят е надошъл! — мъмреше под носа си прислужничката Лазарника, като търкаше сънните си очи.

– Раждат жените, не си играят! Войната у нас не само, че не попречи на раждаемостта, но я и увеличи. И какви едни бабанки се раждат – да им се не нагледаш! — разправяше гальовно акушерката Елена Димитрова — самата тя майка на едробузесто бебе и една от първите специалистки в Държавния родилен дом.

– Че как ще се поберат тези жени. Домът ни е направен за 43 легла, а ето, вече две запасни легла слагаме. Тази година, когато домът се развие със 70 легла, ще стане по-добре. А осъществи ли се големият план на Министерството на народното здраве –

домът да стане с 100 легла,

в специална сграда с гинекологично отделение, тогава една от най-важните задачи в здравната политика ще бъде разрешена – разправя управителят на Държавния родилен дом д-р Славчев.

И наистина, този голям, просторен дом, приличен на санаториум, с големи прозорци, през които светлината наднича в хигиенични стаи с гладко боядисани стени, с бели легла и масички, не може да побира увеличаващия се с всеки ден брой на жените, които търсят лекарска помощ, организирани грижи, специалисти за новия живот, който те носят на Родината.

– Когато чуех за държавна болница, за държавно лечебно заведение – разправя 24-годишната Анастасия Новак, винаги

изпитвах неприятното усещане за спарена миризма,

за мръсни, окъртени стени, за неизварени инструменти, за груби лекари, и още по-груби прислужници, които се надпреварват в грубостта си към човека. Но тук всичко е съвсем иначе… И бледата жена, едва на втория ден след раждането, се усмихва така мило и приветливо към букета хризантеми на болничната й масичка, че неволно си спомням казаното от главния секретар на Отечествения фронт Цола Драгойчева: „В отечественофронтовска България майчинството ще бъде издигнато на такава висота, че да раждаш ще бъде удоволствие за всяка жена.“

Тук в първия Държавен родилен дом, създаден десет дни след установяване властта на Отечествения фронт, всичко говори за здравите и неотклонни грижи към подрастващото поколение, които лежат в здравната политика на правителството: добре обучен, стегнат и дисциплиниран лекарски персонал, начело със старшия лекар д-р Кьорчева и младия лекар д-р Телбизова; добри специалистки акушерки: Елена Димитрова, Петрова, Рая, Соня, 10 на брой, сравнително добри прислужнички, които с обич гледат на трудната си болногледаческа работа. Прибавете към това

идеалната чистота,

която дори и в тези времена на стопански затруднения за страната се спазва на завидна висота, сравнително богатата и питателна храна за родилките, специалната детска стая, в която новородените се пазят на определена температура, за тях се полагат грижи, изискващи специални условия и обич, и на вас ще стане ясно, защо днес българската жена е така благодарна на Отечествения фронт, който от това първо начинание ще направи система, който създава мрежа от родилни домове и в селата, за да може и на селската майка да се създадат най-елементарни здравни условия.

Въпреки несгодите и нищетата, в които фашизмът тикна цяла Европа, въпреки

нехайството на нашите минали политици,

които смятаха, че за народното здраве е достатъчна само една Дирекция на народното здраве, контролирана и спъвана в своя бюджет от Вътрешното министерство, здравият български народ се опази сравнително най-добре от всички народи на Европа. А коравата българска майка, която изнесе на своите плещи половината от епичната борба против фашистката тирания, която участвува в Отечествената война и държа здраво стопанския фронт, която, въпреки мизерията и недояждансто, раждаше и ражда здрави и силни деца, сега, при слънчевата атмосфера на Отечествения фронт, под организираните здравни грижи, ще даде още по-силно, здраво и дееспособно поколение на Родината.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара