Европейският съюз следва да постави задължителни ограничения за промишлено произведените транс-мастни киселини, които могат да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания, безплодие, Алцхаймер, диабет и затлъстяване на потребителите, се казва в резолюциятa, гласуванa в сряда в Европейския парламент.

ТМК са свързани най-вече с потреблението на промишлено произведени, частично хидрогенирани масла.

fat

Евродепутатите смятат, че фактът, изложен от Европейската комисия, че само един от трима потребители в ЕС знае какво са транс-мастни киселини, показва, че само мерките за етикетиране не са достатъчни. По тази причина те отбелязват, че Европейската комисия трябва да предложи законово ограничение на ЕС за промишленото съдържание на транс-мастни киселини в храните възможно най-скоро, по възможност в рамките на две години.

Евродепутатите допълват, че са налице доказателства, според които въведените в Дания законови ограничения за промишлени транс-мастни киселини, са успешни. Така например, броят на смъртните случаи в страната, причинени от сърдечносъдови заболявания, значително е намалял. През 2003, на национално ниво, е въведена граница от максимум 2%-но съдържание на трансмазнини в масла и мазнини.

Транс-мастните киселини обикновено се използват в евтини храни, което означава, че хората с ниски доходи са изложени на най-голям риск от храните с високо съдържание на ТМК. Това, от своя страна, увеличава потенциала за разширяване на неравнопоставеността в здравеопазването.

Резолюцията беше приета с 586 гласа „за“ към 19 „против“, с 38 „въздържали се“.

Транс-мастните киселини са ненаситени мазнини, които се съдържат в храни, получени от преживни животни, в някои продукти с растителен произход и в промишлено произведените частично хидрогенирани растителни масла. Тяхното потребление е свързано с повишен риск от сърдечносъдови заболявания. Според Европейската комисия високият прием на ТМК е рисков фактор за развитието на коронарна болест на сърцето, която причинява около 660 000 смъртни случая на година в ЕС или представлява около 14% от общата смъртност.

junk1

Дания е първата държава членка на ЕС, която през 2003 ограничи със закон съдържанието на трансмазнини в масла и мазнини. Оттогава, подобни национални правни ограничения са въведени в Австрия (2009), Унгария (2013) и Латвия (2015). Доброволни мерки за намаляване съдържанието на ТМК са въведени в Белгия, Германия, Холандия, Полша, Обединеното Кралство и Гърция. Национални препоръки за консумацията на ТМК са издадени в България, Малта, Словакия, Обединеното Кралство и Финландия.

junk

През юни 2015 Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) публикува решение, което определя, че частично хидрогенираните масла, които са основният източник на промишлените транс-мазнини в преработените храни, вече не са „общопризнати за безопасни“ при използването им в хранителни продукти за хората и следва да бъдат забранени от юни 2018 година.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара