Физиологическите и психологическите разлики между жените и мъжете се отразяват и върху начина, по който двата пола шофират, твърдят психолози.

Различията се предопределят и от фактори като възпитанието и образованието. Много често момчетата растат по-самоуверени и по-устремени към постигане желанията си и най-много от всичко се стремят към успех. Момичетата пък по-често изпитват повече колебания и склонност да преувеличават проблемите. Често се движат от мотивацията не толкова да постигнат успех, а на всяка цена да избегнат провал.

Тези емоционални разлики се задълбочават и от установените традиции в училищното образование. Ако едно момче се учи зле, най-често го упрекват в липса на старание и подценяване на образоването, но някак с идеята, че той иначе е достатъчно способен, а цялата беда е в липсата на прилежност. В случаите, когато момиче има проблеми в училище, като причина най-често се подразбира, че няма достатъчно способности, защото иначе девойките по условие са прилежни и старателни.

Всичко това оказва влияние върху формирането на личността и когато момчетата и момичетата станат зрели хора – се отразява върху различното им поведение и начин на живот, върху отношението им и действията им при трудности и изпитания.

Като цяло

жените изпълняват по-стриктно различни правила и указания

и в условията на опасност поведението им е по-предпазливо.

Те са по-малко склонни към рискове.

Дамите по-рядко поставят под съмнение общовалидни правила и норми, докато мъжете вярват преди всичко на себе си и надценяват теническите си знания и умения. Жените се ръководят най-често от чувствата си, а мъжете – от разума.

Съществени различия се проявяват и при реакциите на двата пола, когато става дума за гарантиране на собствената и на околните безопасност. Факт е, че нещастни случаи при шофиране, за които са отговорни жени, възникват по-рядко, отколкото при мъжете. Но това предимство важи само, докато дамите действат в относително нормални условия. В екстремни условия способността за гарантиране на безопасността при жените-шофьори се снижава сериозно в сравнение с мъжете зад волана. Върху това оказва влияние и по-ниската издръжливост, както и

по-емоционалната реакция на дамите към различни негативни събития.

Наличието нанеприятности от семеен, личен, емоционален и служебен характер също понижават по-силно способностите на жените да предотвратяват инциденти пътя, докато мъжете са по-устойчиви в това отношение.

Като цяло дамите имат предимство като шофьори, защото много повече спазват правилата и по тази причина по-рядко създават опасни ситуации на пътя. Силата на господата е в по-увереното и успешно преодоляване на опасните ситуации, които възникват на пътя.

По принцип мъжете най-често попадат в инциденти, защото демонстрират прекалена самоувереност, не винаги зачитат правилата, недооценяват рисковете и надценяват собствените си възможности. При жените обичайно инцидентите се дължат точно на обратните причини – излишна плахост, нерешителност и прекалена емоционалност в реакциите.

Върху шофьорските умения на жените влияе и следното нещо – ако една жена е взела решение, което се оказва неправилно, са необходими значително повече доводи и аргументи, за да го осъзнае и да предприеме действия за преодоляване на грешката. Мъжете са по-настойчиви при реализацията на поставените цели, докато жените са по-последователни, когато отстояват собствените си решения.

Когато са обект на нападки като шофьори, жените контрират, че според статистиките по тяхна вина стават по-малко произшествия. Но тази статистика е неточна, ако все пак се отчита факта, че шофиращите жени са по-малко от шофиращите мъже.

Истината е, че най-голяма опасност на пътя представлява този автомобил, който се движи по-бързо, отколкото неговият водач може да мисли и реагира. Иначе това, което дразни най-силно мъжете по пътищата, са жени, които не допускат никакви грешки в шофирането.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара