Датската принцеса Мери представи в Копенхаген „The Safe Delivery App”– новаторско мобилно обучение, което може да спаси живота на майките и техните новородени бебета. То е насочено най-вече към развиващите се страни в Африка.

Safe Delivery

Мобилното приложение е разработено от датската организация „Maternity Foundation” в екип с изследователи от Копенхагенския Университет и Университета „Южна Дания”. Целта му е да подобрят знанията и възможностите на акушерите, което да доведе до спасяване на животи.

Всяка година 289 000 жени и повече от 5 милиона новородени умират в резултат на усложнения при бременност и раждане. 99% от тези смъртни случаи са в развиващите се страни. По-голямата част от смъртните случаи биха могли да бъдат избегнати, ако жените под въпрос получат помощ от квалифицирани акушери.

Safe Delivery_app„The Safe Delivery App” включва анимирани видео клипове, които доставят информация на здравните работници за усложненията при раждане, например ако майката продължава да кърви или бебето не започне да диша. Видео клиповете са достъпни на английски и на местните африкански езици. „The Safe Delivery App” има огромен и мащабен потенциал да достигне до здравните работници в селските райони, където нормално е скъпо и трудно да се осигурят конвенционални образователни програми.

Възможността на здравните работници да се справят с постнатално кървене и да съживят повече новородени се е удвоила след 12 месеца от използването на приложението. Освен това, резултатите се подобряват през целия период, което показва че мобилното приложение е в състояние непрекъснато да поддържа и подобрява нивото на умения.

Финалната версия на „The Safe Delivery App” ще бъде достъпна безплатно до здравните сектори и неправителствените организации в развиващите се страни.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара