Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.1 години през 2017 г. на 27.2 години през 2018 г.  Това показват данните от отчета по изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие за 2018 г. Според тях броят на жените във фертилна възраст намалява с близо 26 000 спрямо 2017 г. и със 159 000 спрямо 2011 г.

През миналата година у нас са регистрирани 62 576 родени деца, като 99.4% от тях са живородени – броят им намалява с 1 758 деца, или с 2.7%. в сравнение с 2017 г.

През 2018 г. броят на децата, родени от майки под 18 години, е 3 073. Данните показват и продължаващата тенденция да се  увеличава броя на децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години – от 2 108 през 2017 г. на 2 154 през 2018 година.

Регистрирани са и 1 117 случая на многоплодни раждания, което е със 17 случая по-малко отколкото през 2017 г. При 1 107 от случаите са родени по две деца, а при 10 – по три.

Броят на живородените момчета е 32 144, той е с 2 091 по-голям от този на живородените момичета – 30 053.

Запазва се и тенденцията на извънбрачните  раждания- 58.6% от всички раждания през миналата година са извънбрачни. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (65.0%) е по-висок, отколкото в градовете (56.5%). В 78.8% от случаите има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

Данните показват още, че през 2018 г. общият брой на абортите е 23437 при 62576 раждания. В сравнение с 2017 г. броят на абортите намалява с 850. От тях 1739 са по медицински показания; 7034 са спонтанни; 14 655 са по желание, а 9 са посочени като „други видове и аборт, неуточнен“.

Според доклада най-висока е раждаемостта в София и областите Сливен и Ямбол. В 19 области раждаемостта е по-ниска от средната за страната. Най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян, Габрово и Видин.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара