10 цитата от „Карл Юнг“ за човешката психология и философия.

„Светът ще те попита кой си и ако не знаеш, светът ще ти каже.“

„Ако човек знае повече от другите, той става самотен.“

„Всичко, което ни дразни в другите, може да ни доведе до разбиране на самите нас.“

„Животът наистина започва на четиридесет години. Дотогава просто правиш изследвания.“

„Ти си това, което правиш, а не това, което казваш, че ще направиш.“

„Познаването на собствената ви тъмнина е най-добрият метод за справяне с тъмнината на другите хора.“

„Докато не направиш несъзнаваното съзнателно, то ще направлява живота ти и ти ще го наричаш съдба.“

„Бъдете благодарни за трудностите и предизвикателствата си, защото те съдържат благословии. Всъщност… Човек се нуждае от трудности; те са необходими за здравословното личностно израстване, индивидуализацията и самореализацията.“

„Всеки, когото срещнете, знае нещо, което вие не знаете, но трябва да знаете. Учете се от тях.“

„Аз не съм това, което ми се е случило, аз съм това, което съм избрал да стана.“

Facebook Twitter Google+

0 Коментара