Над 100 учители от програмата на “Заедно в час” ще преподават през новата учебна година в 11 региона на България. Учителите, които влизат за първи път в класните стаи, са 55 и са част от деветия випуск на организацията.

Новите участници в програмата са специалисти с опит от различни професионални сфери. Сред тях има журналисти, социални работници, икономисти и др.

В новия випуск най-много са началните учители, следвани от преподаватели по английски и математика. Заедно със своите колеги, които продължават втората си година в програмата, те ще преподават на ученици в различни населени места в областите Велико Търново, Враца, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Перник, Разград, София град, София област и Стара Загора. В тези и още региони на страната като учители продължават да работят и много от възпитаниците на програмата от предходните випуски.

Училищата партньори на организацията през настоящата година са близо 60, като с 11 от тях “Заедно в час” работи за първа учебна година.

Всички участници в програмата на “Заедно в час” отговарят на законовите изисквания за педагогическите специалисти в страната. В партньорство с Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” те придобиват педагогическа правоспособност, ако нямат такава от предходното си образование.

Мисията на „Заедно в час“ е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.В рамките на програмата за професионално и лидерско развитие на организацията участниците получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата страна за две години. След това те продължат да допринасят активно за по-качествено образование в България през работа в различни професионални сфери.

До момента през програмата на “Заедно в час” са преминали 308 души. Близо 80% от тях остават професионално ангажирани в сферата на образованието чрез работа в училище, развиване на социално-предприемачески идеи, работа в граждански и застъпнически организации и др.

“Заедно в час” изгражда силна общност от настоящи учители, възпитаници и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне наистина и дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете.

Организацията е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара