• 1. Коя от тези рисунки ви харесва?

 • 2. Бихте ли се усъмнили в способностите си след няколко поредни несполуки?
 • 3. Плаши ли ви навалицата?
 • 4. В крак ли сте с модата?
 • 5. Често ли се оглеждате в огледалото?
 • 6. Изправена ли е стойката ви?
 • 7. Допускате ли, че хората ви одумват?
 • 8. Вълнувате ли се, когато трябва да ходите в учреждения и да уреждате досадни въпроси?
 • 9. Случва ли ви се да чувствувате, че някой ви наблюдава?
 • 10. Лесно ли се решавате да отидете на почивка на непознато място?
 • 11. Чувствувате ли се добре в непозната компания?
 • 12. Сънувате ли кошмари?
 • 13. Сами ли решавате своите проблеми или предпочитате да ги обсъждате с близките си?
 • 14. Спестявате ли „бели пари за черни дни“?
 • 15. Сигурни ли сте, че приятелите ви ви обичат?
 • 16. Намирате ли, че е възможно всеки ден да се научава нещо ново?
 • 17. Бихте ли сменили купена в магазина вещ, ако установите, че не ви върши работа?
 • 18. Измъчват ли ви съмнения, че няма да осъществите своите дели?
 • 19. Често ли се обръщат към вас за съвет?

Напишете си по 2 точки за всеки отговор, който съвпада с правилния:

 • 1. За рисунките: първа – 10 точки; втора – 4 точки; трета – 0 точки;
 • 2 – Нe
 • 3 – Нe
 • 4 – Нe
 • 5 – Нe
 • 6 – Да
 • 7 -Не
 • 8 – Не
 • 9 – Не
 • 10 – Не
 • 11- Да
 • 12 – Не
 • 13 – Да
 • 14 – Да
 • 15 – Да
 • 16 – Да
 • 17 – Не
 • 18 – Не
 • 19 – Да

Съберете точките.

Отговори:

От 40 до 60 точки: Никога не ви се е случвало да се усъмните в себе си или във възможностите си. Хората се обръщат към вас за съвет. Някои ви смятат за суетен (на) и надменен (на).

От 20 до 38 точки: Вярвате в себе си, макар че понякога ви се случва да се разколебаете. Благодорение на този тест ви се удава случай малко по-добре да се самоанализирате.

От 6 до 18 точки: Спокойно може да се каже, че не вярвате в себе си и не успявате да прикриете това. Винаги се държите настрана и внимавате да не попаднете в ситуация, когато сам трябва да вземете важно решение.

От 0 до 4 точки: За щастие твърд рядък сбор. Но ако сте отговорили искрено на всички въпроси, вие се нуждаете от консултация с психолог, който ще ви помогне да станете по-самоуверен (а).

Facebook Twitter Google+

0 Коментара