Хюмън Дизайн е наука за диференциацията. Тя ни показва колко различен и уникален е всеки. Когато се научим да приемаме нашата природа с всичките ѝ проявления, които виждаме обикновено като качества и недостатъци, спираме да се съпротивляваме на живота, който протича през нас, спираме да се мразим, че не сме това, което ни се иска да бъдем и започваме да се обичаме за това, което сме.

Да изживяваш потенциала си е

да имаш този живот, който е за теб.

Това не прави живота ни по лесен, нито ни дава „хапче на щастието“, това единствено гарантира, че ще получим това, което е предназначено за нас и нашата мисия в този живот.

Често когато слушаме анализа си по Хюмън Дизайн, ние усещаме припознаване и резонираме на едно много дълбоко ниво. Това е, защото получаваме потвърждение на нашето истинско място и цел в този свят, нещо, което винаги сме усещали, но често не сме знаели как да изкажем на глас. Чрез дизайна ние изследваме умствените, емоционални, физически и генетични аспекти на личността, тялото и духовната си осъзнатост, а това се отразява на нашето здраве, кариера, взаимоотношения и добруване като цяло.

Хюмън Дизайн ни дава конкретна информация за нашия генетичен код, която ни помага да разберем нашата уникалност и това, че не сме предназначени да бъдем като никой друг.

Хюмън дизайн фестивал

Ние сме уникални и сложни същества. За съжаление

светът ни обуславя да бъдем еднакви,

да бъдем хомогенизирани. Когато започнем да следваме своята стратегия и авторитет, ние се противопоставяме на обуславянето на обществото и ставаме себе си. Ние вече не търсим извън себе си и не позволяваме на другите, да вземат решения вместо нас. Ние имаме личен вътрешен авторитет, който ни води към това

да бъдем будни и автентични.

Ако усещате червените флагчета на фрустрация, гняв, горчивина и разочарование в живота си, може би е време да обърнете внимание на това какво ви казват те. Хюмън Дизайн ни носи потенциала, за който сме устроени, а именно да преживяваме задоволство, изненада, успех, умиротворение, които са страничен ефект от хармонизиране с нашата естествена честота.

В Хюмън Дизайн говорим за нашия генетичен потенциал, който идва от родителите ни и нашата безсмъртна душа, която е привлечена по резонанс в тялото ни. Комбинацията от съзнаваното и несъзнаваното ни дава цялостната същност, която въпреки този „брак насила“ остава дуална. Ние имаме същност и предназначение и начина да изразим себе си и да достигнем предназначението си по пътя на най-ниската съпротива е свързано с това как управляваме, как навигираме в света. Има четири вида енергийни проявления на човека и това са аурата на Генератор, Прожектор, Рефлектор и Манифестор.

Генератор

Генераторите имат отворена и обгръщаща аура, която привлича. Тях нищо не ги предпазва и затова трябва да изчакат нещата и хората да бъдат привлечени към тях, вместо самите те да инициират и да започват разговори и дейности. Когато генераторът изчака живота сам да му се поднесе на тепсия, тогава той диктува правилата. Правилните обстоятелства, хора и случки в живота на генератора се появяват, придърпани от енергията му и единственото, което се изисква е дали той ще откликне или не на предложението, на момента или във времето, ако е с емоционален авторитет. Откликът е свързан с това да наблюдаваме изпълването на тялото с енергия или обратното – изтичането на енергия. Генераторите често произнасят звуци на задоволство и желание или обратното – на раздразнение и потъване на енергията, нещо като „Аахам“, „Ъхъ“, „Мммм“, „Да“ или обратното „Ъ-ъ-ъ“, „Не“. Колкото и да е странно именно тук, в тези звуци, се съдържа мъдростта на Генератора. Тези звуци и тази енергия идват директно от Сакралния център, който е моторът, центърът на самия живот, на съзидателността и на сексуалната ни енергия. Когато генераторът следва природата си и се доверява на наличността на енергията си към дадено нещо, то той изживява задоволство и удовлетворение и по-малко фрустрация и раздразнение.

67% от хората на Земята

Червено флагче: Фрустрация

Подпис: Удовлетворение и задоволство

Стратегия: Да изчака да откликне или не

Прожектор

Прожекторите имат отворена аура, която е много фокусирана и проникваща. Често прожекторите се натъкват на трудности в живота, понеже са отхвърляни от другите, които усещат това проникване като навлизане в личното пространство, едва ли не като акт на насилие. Ако прожекторът не влезе правилно в енергийното поле на другия, а именно чрез разпознаване и официална покана, валидирана през вътрешния му авторитет, тогава срещу него ще има негодувание. Във взаимодействието с другия ще има един привкус на навлизане, за да бъде взето нещо, вместо да е съпътствано от усещането, че нещо може да бъде дадено.

Прожекторът е тук да взаимодейства с другите като в танц, където получава достъп до енергия, а отдава осъзнаване. Прожекторите са тук да разпознават дарбите и заложбите на другите и съответно да бъдат разпознати за своите дарби и потенциал. В проникването, прожекторите буквално „четат“ енергията на другите и знаят как да я насочват по най-ефективния начин. Прожекторите не са тук, за да вършат работа непрекъснато по 8 часа на ден. Те са по-скоро тук, за да са тесни специалисти, да са по-скоро с насочващи функции или на управленски позиции, където да работят на по-кратки интервали от по 2-3 часа със съответните почивки помежду им. Когато прожекторът управлява коректно своята неенергийна природа, изчаква да бъде разпознат и поканен и взема коректни решения, преживява все по-рядко горчивина и все по-често успех, заедно с групата, която го е разпознала да води.

23% от хората на Земята

Червено флагче: Горчивина

Подпис: Успех

Стратегия: Да изчака официална покана

Манифестор

Манифесторът е тук да оказва влияние върху другите и да намери свобода. Неговата аура е компактна, затворена и отблъскваща. Той е като енергийно гюле за другите аури и трудно може да бъде спрян. Това създава напрежение у другите хора, които се опитват да наложат граници на влиянието му. Затова Манифесторът трябва да се научи да информира другите, преди да действа, а когато е все още дете, да пита.

Манифесторът е един от двата енергийни типа, заедно с генератора, но е несакрален. Затова не може да работи продължително време. Манифесторът е тук да бъде искрата, да запалва двигателя и да повежда другите в нова неизвървявана или неизпитвана досега посока и след това да ги остави те да свършат работата. Единствено за манифестора е възможно енергийно да инициира заради естеството на ауричното си поле.

Когато осведомява другите преди да действа и е учтив, успява да стопи съпротивата им и те се чувстват по-комфортно в избутващата му аура. Манифесторите са малко под 9% от населението и са бившите фараони и управляващи човечеството.

9% от хората на Земята

Червено флагче: Гняв

Подпис: Омиротворение

Стратегия: Да информира

Рефлектор

Рефлекторите са най-редкият тип. Те представляват едва 1,44% от населението на Земята и са тук, за да бъдат изцяло отворени към влиянието на средата и общността, без да се закачат за обуславянето им. Те имат „тефлонова“ аура, по която не се залепя много от енергийните потенциали на другите, но се вземат малки проби, които дават привкус на рефлектора, като лакмусова хартия.

Рефлекторът е тук да бъде великият съдник, който рефлектира средата и привнася потенциал за една по-висша осъзнатост или не.

Рефлекторите имат способността да се отърсят от идентифицирането си с енергиите около тях, да добавят своя заряд и да отразят обратно едно по-висше съзнание. Това е най-високото им призвание като енергийни лечители, когато успеят да останат центрирани и способни да дадат пространство на другите.

Когато рефлекторите отстъпят назад и останат центрирани в себе си и единствено като отражение на всичко, свидетели без задни помисли и манипулативни игри, те могат да отразяват без изкривяване всичко, което е извън баланс.

1% от хората на Земята

Червено флагче: Разочарование

Подпис: Изненада

Стратегия: Да изчака един Лунен цикъл (около 28,5 дни)

Можете да проверите към кой тип аура принадлежи Вашата тук:

https://www.humandesignbulgaria.com/free-human-design-chart/

Повече информация тук: www.humandesignjourney.com

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара