Проф. Волфганг Кьостлер е специалист по вътрешни болести във болница Wiener Pravatklinik – една от най-големите частни болници в Австрия, отличена като „Една от най-добрите болници в света“ за трета поредна година. Той завършва медицина в Медицинския университет във Виена и молекулярна биология в Научния институт Weizmann в Израел. Има впечатляващ стаж и обучение в реномирани медицински центрове като Memorial Sloan-Kettering в Ню Йорк и Royal Prince Alfred в Сидни, което го прави изключително компетентен и подготвен специалист в областта на онкологията и хематологията. Той играе важна роля в напредъка на медицината и лечението на раковите заболявания, особено чрез използването на новаторски методи и персонализирани терапии. Основната му работа се фокусира върху персонализираната терапия на рак, която включва индивидуален подход към пациентите в зависимост от молекулярните и генетичните характеристики на туморите. За разлика от конвенционалните методи, като хормонална терапия и химиотерапия, се включват иновативни методи като имунотерапия с антитела и „инхибитори на тирозин киназа“.

Когато една жена чуе диагнозата „рак на гърдата“ на профилактичен преглед, това често звучи като присъда в съзнанието ѝ. Какво е важно да знае от самото начало за пътя на лечението?

Най-важното, което трябва да се има предвид е, че при подходяща диагностика и лечение, огромното мнозинството от жените с рак на гърдата в ранен стадий постигат дългосрочно излекуване. Тези диагностика и лечение трябва да бъдат внимателно планирани от мултидисциплинарен и мултипрофесионален екип. В много случаи може да са необходими допълнителни генетични анализи, за да се определи кое е най-доброто лечение. Не съществува такова нещо като „универсално“ лечение за рак на гърдата. Разграничаваме различни молекулярни подтипове рак на гърдата, всеки от които се лекува по различен начин. Важна роля играят също така стадият на тумора, анамнезата и предпочитанията на пациента. Въз основа на тези съображения, заедно с пациентката, се изготвя индивидуален план за лечение.

В България сред лекари и пациенти се обсъжда нуждата от мултидисциплинарен подход при лечението на рака на гърдата – участието на различни специалисти и изследвания, което обаче често не се случва. Какъв е пътят на пациентката с рак на гърдата във вашата болница? Какви лекари задължително трябва да участват в лечението на рака на гърдата?

Диагностиката и лечението на рака на гърдата наистина се нуждаят от мултидисциплинарен и мултипрофесионален подход, в който участват рентгенолози, специалисти по нуклеарна медицина, патолози, гръдни хирурзи, пластични хирурзи, медицински онколози, радиационни онколози, специалисти по физикална медицина и рехабилитация, както и медицински сестри, обучени за грижа за гърдата. Ето защо, всеки случай на пациент с рак на гърдата се обсъжда в такъв мултидисциплинарен туморен съвет преди самото лечение.

Чела съм, че най-важна за лечението на рака въобще е биопсията – така ли е и какви насоки може да даде това изследване?

Биопсията на подозрителна лезия в гърдата е съществена стъпка от диагностицирането на рака на гърдата. Огромното мнозинството от случаите на рак на гърдата се диагностицират по този начин, а предварителната операция трябва да бъде запазена за много изключителни ситуации. Обикновено тази биопсия се извършва под локална анестезия, с помощта на ултразвук. Най-често се извършва биопсия на всички подозрителни лезии на гърдата и аксиларните лимфни възли. В повечето случаи след биопсията се поставя малка метална частица в тези лезии, за да се маркира позицията им. Това може да е от съществено значение за намирането на първоначалното място на тумора по време на операцията, особено в случаите, когато предоперативната медикаментозна терапия е довела до пълно изчезване на всички тумори в образните изследвания. Резултатите от хистопатологията, включително рутинните оцветявания и имунохистохимията, извършени от тъкан, получена чрез биопсия, обикновено са на разположение след по-малко от една седмица, което позволява на мултидисциплинарния екип да се събере на този етап. Резултатите от биопсията не само установяват диагнозата рак на гърдата, но често дават насоки за най-подходящата терапия. В някои случаи преди планирането на лечението се извършат допълнителни генетични анализи на туморната тъкан. В зависимост от необходимите тестове, това обикновено отнема допълнително от 2 дни до 2 седмици.

Колко вида рак на гърдата са идентифицирани от медицината до момента и какви са разликите в терапията им?

От молекулярна гледна точка съществуват 4 основни типа рак на гърдата, наречени луминален А, луминален В, HER-2 обогатен и тройно негативен. Всеки от тези подтипове има различно клинично поведение и към него се подхожда по различен начин. Например луминален тип А туморите са хормонозависими (естроген), обикновено бавно растящи тумори. Тези тумори най-често се лекуват с първоначална операция, запазваща гърдата, последвана от адювантна лъчетерапия и ендокринна (антихормонална) терапия. Повечето пациенти с луминален тип А тумори не се нуждаят от химиотерапия в нито един момент. За разлика от тях, HER-2 позитивният рак на гърдата се държи много по-агресивно, но показва драматичен отговор (често водещ до пълно изчезване на всички тумори), когато се лекува с комбинация от две имунотерапии и химиотерапия.

Кои са новите методи и терапии в диагностиката и лечението на рака на гърдата в света? Има ли нещо ново и потенциално революционно, което се очаква в близко бъдеще?

Налице е непрекъснато усъвършенстване на диагностиката и лечението на рака на гърдата. Ядрената и магнитно-резонансната образна диагностика се превърнаха в стандарт на грижа за повечето пациенти с ранен стадий рак на гърдата. Мамографията и ултразвуковата диагностика на гърдата са важни методи за скрининг, но не са достатъчни за вземане на решение за лечение след поставяне на диагнозата. Все повече методи на лечение, които са доказали своята полза при пациенти с напреднал и метастатичен рак на гърдата, днес са адаптирани и за лечение на ранен стадий на заболяването. Те включват например имунотоксини, при които химиотерапевтична молекула се свързва с насочено към тумора антитяло, като по този начин химиотерапията се насочва към тумора и се щадят нормалните тъкани.

Как изглежда съвременната персонализирана медицина, конкретно при рака на гърдата? Какво е мястото на генетичните изследвания?

Персонализираната медицина взема предвид предпочитанията на пациентите, анамнезата, текущия стадий на тумора, молекулярните характеристики на тумора и генетичния произход на пациента (например някои жени имат наследствени форми на рак на гърдата и други видове рак). Именно комбинирането на тези параметри прави всяко лечение индивидуално.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара