Толкова сме свикнали с нея, че често не забелязваме присъствието й в живота ни. Толкова не можем без нея, че първото нещо, което вземаме, поемайки на път, е шишето с вода. И така сме уверени, че знаем всичко за водата, че дори не си правим труда да проверим дали качествата й съответстват на нуждите на нашия организъм.

stranski-3А водата отдавна вече е търговска стока. На пазара има най-различни марки и опаковки. С какво се различават те една от друга и по-полезни ли са от обикновената чешмяна вода, която тече във водопровода, попитахме проф. Любомир Странски, ръководител на Университет-ската катедра по дерматология и венерология към Медицинския университет в София. Той е автор на проучване за влиянието и ползата от водата върху органите на човешкото тяло и по-специално върху най-големия от тях – кожата.

water-332107_640

Проф. Странски, какви са предимствата на минералната вода, която масово навлезе в бита ни?

Всяка питейна вода е минерална. Водата от чешмата – също, защото съдържа много соли и минерали. Ако не е минерална, тя не може да осъществява своята роля на естествена среда на жизнените процеси на организма. Нещо повече – лишената от минерали вода, каквато е дестилираната, може дори да е вредна за организма. Защото не съдържа минерали и извлича тези жиненоважни вещества от самия организъм. У нас обаче по щастливо стечение на обстоятелствата водите излизат дълбоко от земните недра. Те са най-чисти откъм бактериално замърсяване и са обогатени с минерални соли от земните пластове, през които минават.

Какво вярно има в препоръката да се редува пиенето на чешмяна вода с минерална, както и да се сменят различните марки минерални води?

Митът, че минералната вода трябва да се сменя с обикновена чешмяна вода, не почива на никаква научна основа. Разликата във водите е в техния състав, процентното отношение на съдържащите се в тях минерали, степента на бактериално замърсяване и вкусовите качества. Някои от водопроводните води дори съдържат минерали в по-висока концентрация от повечето познати минерални води.

Напоследък се говори много за това, че водата не бива да се оставя в бутилката, защото това води до нейното замърсяване…

Развалянето на водите се дължи на разпада на белтъци от микроорганизмите, които попадат в нея. Затова водата в отворена бутилка – каквато и да е тя – трябва да се изпие веднага, тъй като е възможно при отварянето й във водата да влезе микроорганизъм от въздуха.

Принципно стъклените бутилки са предпочитани пред пластмасовите, защото вторите се получават чрез химически процес и при неефектив­на полимеризация е възможно част от метала да остане и да се смеси с водата. От сериозните компании обаче проверяват строго, защото това може да доведе до сериозни финансови загуби.

Водите, които излизат дълбоко от земните недра, са най-чисти откъм бактериално замърсяване и са обогатени с минерални соли от земните пластове, през които минават. У нас повечето от тези води са термални, а вирусите не могат да виреят във висока тимпература. Затова те не се нуждаят от допълнителна обработка.

Доколко е вярно твърдението, че пиенето на минерална вода води до образуване на камъни в бъбреците и че може да бъде вредно за някои други органи?

Необходимите за организма минерали и соли трябва да се внасят в подходяща концентрация. Ако концентрацията на даден минерал е в повече, продължителното пиене на определена вода може да натовари някои органи и да ги затрудни, а дори и да предизвика заболяване на здравия орган.

Животът започва от водата и е свързан с водата до самата смърт на организма. Всичко обаче е необходимо да бъде в правилни пропорции и в норма. Когато водата е ниско минерализирана и с добри качества, тя може да се употребява ежедневно и непрекъснато, в неограничени количества. Затова е по-добре да се пият слабоминерални води, каквито в България има. Минералите в тях са в по-ниска концентрация, отколкото в чешмяната вода и затова може да се консумират в неограничени количества.

drops-of-water-578897_960_720

Добре е да знаем

Водата е необходима среда за протичане на всички биохимични реакции. Тя осигурява обмяната на веществата в организма, достъпа на хранителни вещества в клетките.

Съдържащите се в нея разтворени минерални соли са необходими за всички жизнени процеси, като участват в биохимичните реакции. С храната не приемаме всички необходими за функционирането на клетките минерални соли.

Жаждата се предизвиква от специален център в мозъка, през който обилно преминава кръв. При повишаване на концентрацията на натриевия хлорид, което става при недостатъчно количество вода, се получава чувство за жажда.

Бъбреците имат нужда от 3 до 4 литра вода дневно, която поддържа техните функции на отделяне на токсичните вещества от организма. Водата също така поддържа тонуса на кръвоносната система.

Чрез кожата и бъбреците се отделят големи количества вода, които ние невинаги възстановяваме. Това особено важи за хората, които спортуват. Те непрекъснато трябва да пият вода, по възможност минерализирана, за възста­новяване на необходимите соли.

Обезводняването е опасно. Ако количеството на телесните течности спадне под 45%, се стига до сериозни послед­ствия за здравето. Загубата води до сгъстяване на кръвта и повишава риска от тромбози, инсулти и инфаркти.

Охлаждането на тялото също става с приемането на достатъчно количество вода и нейното изпарение и отделяне чрез бъбреците. В летните жеги е задължително да се „наливате“.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара