Д-р Соня Льондева завършва Дентална медицина във Факултета по дентална медицина в София през 1998 г. Специализира ортодонтия във ФДМ – София и придобива специалност през 2007г. Посещава множество ортодонтски конгреси и курсове в България и чужбина. Член е на Европейското и Българското ортодонтско общество, а от септември 2015 г. и на Италианското ортодонтско общество. Автор е на дисертация на тема „Дистализиране на молари при първи и втори скелетен клас“. 

Д-р Льондева, кривите зъби естетичен или здравословен проблем са?

Зависи от гледната точка. Някои хора смятат, че кривите зъби създават известен чар и твърдят, че се харесват, независимо от положението на зъбите и захапката им. Подобни твърдения са начин за самоуспокоение, повод за отлагане на лечението или неразбиране на проблема. В моята практика често се случва пациенти, които първоначално не са категорично убедени от нуждата от лечение, впоследствие, след като видят ефекта и промяната, която настъпва във външния им вид, недоумяват как не са предприели тази стъпка по-рано. Тъй като преди започване на всяко лечение се изготвят фотоснимки и гипсови модели, след лечението не могат да повярват, че това са били техните зъби. От друга страна, подредените зъби предотвратяват появата на кариес, пародонтални проблеми и смущения в долночелюстната става. С нормализиране на захапката се подобряват функциите дишане, гълтане, говор, най-вече по-добро самочувствие. 

Защо ортодонтското лечение е най-сполучливо при деца?

Започването на лечение при деца е най-сполучливо, защото могат да бъдат използвани физиологичните пикове на растеж, характерни за определени периоди от развитието, за направляване на пробива и подреждане на зъбите. 

Възможно ли е да помогнете на възрастни хора със зъбно-челюстни деформации?

Възрастта на пациента играе важна роля в ортодонтското лечение. Клиничните проучвания сочат, че при млади пациенти зъбните движения се случват по-бързо, отколкото при възрастни. Водещо за ортодонтското лечение е състоянието на костните структури. При наличие  на  костна резорбция, характерна за по-напреднала възраст, е необходимо да се подхожда с по-слабо дозирани сили. Промяната в позицията на зъбите води до промяна в меките тъкани, тъй като зъбите играят роля на костна подложка. С възрастта, поради намален мускулен тонус, настъпват и характерни промени в конфигурацията на лицето, които следва да се вземат предвид при провежданото лечение. Съставянето на план на лечение изисква прилагане на индивидуален подход при всеки пациент, съобразен с анатомичните особености на лицето и зъбно-челюстния апарат. В този смисъл препоръчвам лечението да се извършва винаги от специалист по ортодонтия. Освен фиксирани апарати (брекети), подходящи за тези пациенти са Clear aligner, invisaline и orthocaps system. Шините се изработват след 3D компютърен анализ на зъбите. Носят се около 20 часа на денонощие, като се свалят при хранене и спорт. 

Кога се използват шини и кога брекети?

Показанията за поставяне на определени апарати са в зависимост от типа на деформацията, възрастта на пациента и неговата кооперативност. При деца на възраст 5-10 години е подходящо поставяне на профилактични апарати, с които се отстраняват много вредни навици (неправилно дишане, смучене на пръст, устна или език), които от своя страна имат решаваща роля за формиране и задълбочаване на деформациите. Периодът между 6 и 8 години е подходящ за лечение с подвижни апарати с цел създаване на място за постоянните зъби. Фиксирани апарати (брекети) се поставят върху постоянни зъби – около 12-годишна възраст. 

След премахването на брекетите, не се ли връщат проблемите?

Задържането на резултата (ретенцията) е изключително важен етап от ортодонтското лечение. След сваляне на апаратите периодонталните и гингивални тъкани са подложени на натоварване, като положението и състоянието на мускулите не е напълно затвърдено, а растежът на лицевия скелет може да доведе до компрометиране на резултата. Затова е задължителна ретенцията. Тя може да бъде краткосрочна и дългосрочна. Апаратите, които се използват, са фиксирани и снемаеми. Фиксираните апарати се позиционират от вътрешната страна на зъбите в горна и долна челюст. Подвижните апарати най-често са безцветни шини. В този етап на лечението изключително важна роля за запазване на резултата има самият пациент, който стриктно спазва дадените указания. 

Кога се налага ваденето на зъби в ортодонтската ви практика?

Често пъти родители на деца и възрастни пациенти, след като чуят, че се налага вадене на постоянни и често здрави зъби, са силно притеснени. Важно е да се знае, че такова решение се взима едва след внимателен анализ на всеки конкретен случай при разчитане на образните изследвания и гипсови модели. Фотоснимките на лицевия профил също са задължителни. Екстракция се налага при недостиг на място, съчетан с едри зъби и тясна челюст, както и за да се компенсира несъответствието в размера и съотношението между челюстите. Всичко това за пореден път налага извода, че ортодонтско лечение следва да се извършва само от компетентни специалисти. 

Как съветвате да се коригира разреждането на зъбите при възрастни хора?

Разреждането и „разперването“ (Flyiring) на зъбите при възрастни хора се дължи най-често на загубата на кост, вследствие на пародонтален проблем. Освен фиксирани апарати могат да бъдат използвани и споменатите шини – clear aligner. 

Какво е мнението ви за имплантите и фасетите?

Имплантите са част от комбинираното ортодонтско-протетично лечение. В ортодонтията импланти се поставят при пациенти с хиподонтия (липса на зародиши на определени зъби). Импланти се поставят на пациенти след  18-годишна възраст. Миниимпланти могат да се използват като опора за преместване на определени зъби.

В случаи на зъби с неправилна форма и големина, в резултат на вродени аномалии, абразио или фрактури, нормалните контури на зъбите могат да се възстановят чрез изграждане с бондинг или фасети.

Възможно ли е да се коригира обърнатата захапка?

Подходът на лечение на „обратната захапка“ (прогения) зависи от възрастта на пациента. При деца се поставят подвижни апарати, за да се коригира несъответствието между челюстите. В постоянно съзъбие трябва да се прецени какъв тип лечение да се проведе (само ортодонтско, ортодонтско-хирургично или хирургично-ортодонтско). Затова е важно детето да посети ортодонт още при забелязване на първите признаци на прогения във временното съзъбие.

Здрави ли са зъбите на българите?

Забелязвам, че българите полагат все повече грижи за хубава усмивка. Моите пациенти са прекрасни, преди всичко децата!

Facebook Twitter Google+

0 Коментара