Еднa от най-модерните болници за лечение на онкологични заболявания в България отвори врати на „Цариградско шосе“.

CitiClinic Oncological Center 5small

“Решени сме да гарантираме на нашите пациенти възможно най-висококачествените медицински грижи и технологии. Именно заради това внедрихме изключително много високотехнологични решения и апарати.” съобщи г-н Илиaн Григоров, съосновател и изпълнителен директор на Сити Клиник.

Онкологичният център ще развива пълния обем образна диагностика, включително уникални за България технологии, спомагаща за ранно откриване, стадиране и проследяване на пациенти с онкологични заболявания. Изградили сме модерен инфизуонен център за химиотерапия, ще извършваме прецизна радиохирургия и лечелечение и много др. Така ще можем да осигурим достъп до лечение на световно ниво, по-добро обслужване и лечение на онкоболните пациенти”, допълни още г-н Григоров.

Болницата ще е оборудвана с

3 апарата за лъчелечение и радиохирургия,

един от които за брахитерапия. Ще се развива пълния обем високотехнологична образна диагностика, както и нуклеарна медицина, включваща два свръхмодерни хибридни апарата за диагностика на онкологични заболявания. Внедрена е и първата за България дигитална триизмерна мамография с томосинтез, която се превръща в “златен стандарт” в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза.

В Онкологичния център са обособени клиники по по медицинска онкология, лъчетерапия и радиохирургия, нуклеарна медицина, обща и клинична патология, ще се извършва химиотерапи, таргетна терапия, генетични консултации, рехабилитация и психологическа стабилизация на пациентите и техните близки. Освен това ще има и отделение по гастроентерология с модерен сектор за енодоскопски процедури.

Планира се около 1500 новодиагностицирани пациенти с онкологични заболявания да получат комплексно лечение. Годишно над

20 000 пациенти ще ползват диагностичните и терапевтични възможности на новата болница.

Лежащоболните ще бъдат настанявани в единични стаи и ще се насърчава участието на семейството в лечението.

Близките на пациента ще бъдат обучавани в болницата за това как да полагат продължаващи грижи в домашна среда. Това е модел, взаимстван от водещите световни практики и ще бъде внедрен в Онкологичния център на Сити Клиник.

В модерното лечебно заведение работят водещи специалисти, като амбицията е да бъдат привлечени обратно у нас български лекари, утвърдени в световноизвестни клиники в Европа и света. Медицинският персонал ще надхвърля 250 лекари и професионалисти по здравни грижи.

Болницата е проектирана от HKS, водещо американско архитектурно бюро, специализирано в създаване на лечебни заведения и проектирало водещи болници в целия свят.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара