Дали прекомерната хигиена и злоупотребата с антибиотиците в ранното детство не пораждат мощното настъпление на алергиите? Възможно ли е свръхстерилният свят, в който живеем, да допринася за автоимунните, възпалителните и инфекциозните заболя­вания?

Рефлекси, за които невинаги се сещаме

Естествено, добрата хигиена е основополагаща, за да си спестим многобройни излишни инфекции през годината. Затова трябва да се се­щаме за необходимите всекидневни рефлекси. Преди време написах цял труд относно основни­те правила, които често, за жалост, се забравят, тъй като в училище вече не се изучава (или ряд­ко) хигиена, нито пък в медицинския факултет, нито пък майките подготвят децата си. А хигие­ната върши отлична работа! Нека цитираме ня­кои примери…

 • Обичайното измиване на ръцете, преди да седнем на масата или при излизането от тоалет­ната, намалява с 20 % дихателните и храносмила­телните инфекции.
 • Свалянето на капака, преди да пуснем водата в тоалетната, не допуска аерозолния ефект, при който патогените се озовават в белите дробове.
 • Важно е редовно да сменяме възглавниците си, защото след двегодишна употреба 10% от тег­лото им представляват мъртвите акариди и техни­те екскременти.
 • Измиването на хладилника два пъти в месеца е нещо задължително поради риска от поява на микроби, например на опасната бактерия, която се развива именно на студ и влага, при температура 4 градуса.
 • При замразяване на рибата, когато възнаме­ряваме да я ядем сурова, унищожаваме анизакиса, паразит, покрай който може да се стигне до перфорация на червата; същото важи за просло­вутото говеждо по татарски, за да не се окажем завладени от тения, както 100 000 французи го­дишно.
 • Трябва да се знае, че някои ястия не могат да бъдат консервирани, като например полусурови­те меса и риби, а също и прясната майонеза.
 • Помнете, че приборът за чистене може да се превърне в опасен източник на мръсотия. Гъбата например става развъдник на микроби, ако не се изплакне с белина всеки път, преди да изсъхне. Парцалите трябва да бъдат прани възможно най-често при температура 60 градуса и никога не бива да се ползват отново, ако са влажни.
 • Хавлиената кърпа не бива да е една за цялото семейство: като си предаваме хавлиената кърпа, си предаваме микробите. Освен това се уверете, че кърпата ви е суха, преди да я ползвате. Ако е още влажна, без колебание я пускайте за пране. Влажният пешкир е идеален развъдник на микро­би. За двайсет и четири часа те отлично успяват да се размножат. В резултат на това, след като сте се измили, размазвате по себе си цели колонии от микроби, които се развиват най-вече в гънките на кожата и водят до зачервявалия и инфекции. Тоалетната ръкавица е за еднократно ползване – след това трябва да се пере. Иначе при повторна употреба ще послужи за наслагване на мръсотия по тялото.

Как миенето на ръцете предотвратява лошите чувства

Миенето на ръцете има и символично, и пси­хологическо измерение. То позволява да се отървем от лошите чувства, от съмненията и отрицателните емоции. Това е установе­но от професор Спайк Дий (Дий и сътр., 2010) от САЩ, който анкетирал хора, след като си измият ръцете. Смятам този хигиенен жест за ефективно предпазващ от множество инфекциозни болести, както и от предаването им на други. Щом можем едновременно да се отървем от микробите и от неприятните мисли, това е допълнително основание да не забравяме във всекидневието здравословния навик!

 • Препоръчвам чаршафите да бъдат изпирани поне веднъж седмично. Не забравяйте да сменяте четката си за зъби, особено след грип или анги­на, за да не задействате отново и да се влачите безкрайно с разни инфекции. За да не се охарчвате прекадено за четки за зъби, препоръчвам ви просто да слагате поредната в миялната машина с обичайния детергент. Научно изследване доказа, че при такъв подход изчезват всички налични ми­кроби. Нали всеки ден мием чинията си, защо да не измиваме и четката за зъби?
 • Що се отнася до чиниите, които не отиват веднага в миялната машина, изплаквайте ги със слаб разтвор от белина, та да не се развиват в кух­нята всевъзможни микроорганизми.
 • Не забравяйте да почистите с помощта на гъба и белина гумените части на миялната маши­на, които често се зацапват с плесен.

Естествено, не бива да пропускате да по­чиствате редовно предмети от всекидневието като дистанционното на телевизора, ключовете на лампите, мобилния телефон, очилата, долната част на ръчните часовници… След като знаем, че 92% от мобилните телефони са покрити с микро­би, а сред тях – 16% фекални бактерии, си струва да ги чистим, както и да избягваме да услужваме с тях, за да не си разменяме микроби… а и да не плащаме високи сметки.

Да се мием в правилната посока

За да се изкъпем добре, винаги трябва да за­почваме отгоре надолу. Причината е проста. По-хубаво е да започнем от най-чистите места и да свършим с най-мръсните – краката, за да не разнасяме патогените в сапуна от краката и задни­те части върху лицето. Това е и логично, като се има предвид посоката на стичане на водата. Нека споменем и нещо по-интимно – вагинитът може отлично да се избегне с изтриване на задните час­ти не от посока ануса към вагината и обратно, а от ануса към гърба, за да не се предават микроби от аналната област към вагината. Всичко това из­глежда очевидно, но все пак…

Завъртането на чашата

Ако се озовете в кафене със съмнителна хи­гиена и забележите как обслужващият мие чаши­те едва-едва, подлагайки ги за секунда, обърнати наопаки, на тясна струйка вода, се отвращавате – нормално е. Съществуват болести, които се прих­ващат от допир. Не е препоръчително да пиете след някой, който страда от херпес на устните или от гастроентерит. Щом се съмнявате, един прост жест намалява риска: вместо да поемате чашата с дръжката надясно, обърнете я, та дръжката да се падне отляво. Всички взимат чашите с дръжките надясно, така ще си пиете кафето откъм страната, от която никой не пие.

Дали прекомерната хигиена не убива хигиената?

Да се придържаме към умереност

Съвсем явно е, че прогресът по отношение на чистотата силно е ограничил инфекциите и води до по-голямо дълголетие. Понякога обаче не е уместно да се прекалява. Излишната хигиена уби­ва хигиената и оттук идва затруднението как да открием златната среда между необходимите ос­новни правила и патологичната хигиена. Ще за­почна с красноречив пример: никога не бива да се използват антисептични продукти и сапун за почистване на вагината! Тези продукти буквално биха разрушили вътрешното биологично равно­весие на флората и биха довели до противното на желания ефект, а именно — до безкрайни вагинити. Да не забравяме – вагината е също като „самопочистваща се фурна“ и не се нуждае от специ­ални продукти за интимна поддръжка. Подобно е и положението при прекаляването с антибиотици, ако те не са необходими – то може да доведе до изкуствена селекция на микроорганизмите и да съсипе равновесието на чревната флора. Микро­биологичната екология е нещо твърде съществено. Човешкото тяло е носител на милиони микроорганизми, които са в стабилно равновесие. То е крехко и трябва задължително да се поддържа.

Същевременно се провеждат изследвания вър­ху странната обвързаност между някои микроби и астмата. Особено красноречив е примерът с яз­вата на стомаха. Когато бях студент по медицина язвата на стомаха се смяташе за психосоматична болест, дължаща се на голям стрес и водеща до опасни усложнения като перфорация на стомаха с кръвоизлив или перитонит. Множество пациен­ти биваха подлагани на хирургични интервенции с отстраняване на части от стомаха, като животът им впоследствие ставаше твърде мъчителен – на­лагаше им се да поемат съвсем малки количества храна при всяко ядене. А лечение е съществувало, без да се знае, че може да бъде предписано.

Дейст­вително години по-късно един учен откри, че язва­та на стомаха се дължи чисто и просто на бактерия: Helicobacter pylori. Човек може да се отърве от нея чрез антибиотик. Само дето нови научни изследва­ния объркват нещата, тъй като излиза, че наличие­то на Helicobacter pylori намалява вероятността от астма при засегнати пациенти…

Покрай резултатите от подобни проучвания разбираме колко сложни са взаимовръзките меж­ду хигиената, имунната система и алергиите. На­лага се организмът „да се преборва сам“, влизай­ки последователно в контакт с различни микроби, за да си изгради здрав имунитет, а същевремен­но е нужно той да бъде предпазван от прекадено опасните инфекциозни патогени. Не е проста ра­бота да се прекара границата между допира с ми­кробите, с токсичните вещества, от една страна, и доброто здраве, от друга. Например ботулиновият токсин се използва за премахване на бръчки и при лечения на някои спазми, а в същото време е и смъртоносна отрова…

Предимствата на кихането

Човек, който току-що е кихнал или е кашлял в собствените си ръце, ги обсипва с вируси. Ръкувай­ки се след това, той е способен да зарази околните, без да е нарушил етикета на прекомерната учтивост. Добрият рефлекс е да кихаме или кашляме върху ръкава си или да използваме еднократни носни кър­пички. На практика кихавицата може да бъде сред­ство за разпространяване на вирусите на хремавия, при това със скорост двеста километра в час. Бърз начин за предаване на вирусни заболявалия.

Когато някой киха, често близките му са склон­ни да приемат явлението за отрицателно. Чува се „наздраве“, „загърни се“ и „внимавай“. Фактиче­ски според най-новите проучвания се оказва, че кихането е много полезно за здравето. Кихане­то спомага да бъдат изхвърлени натрупалите се в ноздрите микроби. Силното издишване е като пришпорване за носната слуз, която трябва да прогонва бактериите, вирусите и частичките от градското замърсяване. Все едно се осъществява процес на вентилация и прочистване на въздуха. Не се колебайте да дадете воля на този здравосло­вен процес, само изхвърляйте вашите нечистотии в кърпичка, а след това измивайте ръцете си.

Кихавицата през вековете и в различните култури

През Средновековието често се смятало, че при кихане дяволът може да влезе в тялото през устата, оттам – предпазването с ръка. Навикът се е предал през вековете. В зави­симост от културата кихавицата придобива доста различни значения: според японците, ако кихнете веднъж, значи някой се изказва доб­ре за вас, ако кихнете два пъти, някой злослови, ако кихнете три пъти, говори някой влюбен във вас, повече пъти – значи, имате хрема…

Откъс от книгата „Най-доброто лекарство сте вие!“ от д-р Фредерик Салдман.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара