Д-р Камен Недев е ръководител на Сектор по Брахитерапия към Отделение по Лъчелечение в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Той е един от водещите лъчетерапевти в страната с над 15-годишен опит. Д-р Недев въвежда в България иновативната методика на лъчелечение на тумори на простата и маточната шийка – брахитерапия. Към момента е сред единиците специалисти, които прилагат този лечебен метод у нас.


Д
-р Недев, какви са предимствата на брахитерапията спрямо другите методи на лъчелечение и какъв е принципът на действие?

Брахитерапията е вид вътрешно лъчелечение, при което източникът на радиация се поставя в самия тумор или в непосредствена близост. Това е свързано с редица предимства за пациентите в сравнение с традиционното външно облъчване. Основният принцип на действие на лъчелечението е облъчването на туморните клетки, при което те се увреждат, губят своята инвазивност и постепенно отпадат. Някои от тези клетки умират още в момента на облъчването, като колкото по-висока е дозата, толкова повече туморни клетки се унищожават. Останалите клетки загиват в рамките на няколко месеца. Тази процедура осигурява възможност да поставим източника на радиация непосредствено до туморните клетки. Тъй като пробегът на радиацията при този метод е на късо разстояние (затова го наричаме брахитерапия – „брахи-“ – от старогръцки език „къс“), ние трябва да поставим източника на радиация непосредствено в тумора или до него. Това се постига с поставяне на тънки кухи апликатори в самия тумор или естествени кухини в тялото. Така източникът на радиация влиза в тези тръбички и отдава много голяма доза радиация, но в непосредствена близост и за кратко време. Тази техника определя брахитерапията като безопасен метод, тъй като се увреждат основно туморните клетки, така че те да изчезнат и в същото време максимално се предпазват здравите тъкани. Така основното предимство на този метод е много висока доза в самия тумор и ниска доза в рисковите съседни органи.

При кои онкологични заболявания най-успешно се прилага брахитерапията?

От всички онкологични протоколи този метод на лечение се препоръчва винаги, когато технически можем да го направим. Когато имаме възможност да поставим източника до тумора, това се предпочита, защото успяваме да ескалираме дозата. Тя става много по-висока, а ние я доставяме безопасно и съответно контролът върху туморния процес е по-висок. Както, разбира се, и лечебният резултат. Прилагаме метода при простатен карцином, при рак на маточната шийка и като допълващо следоперативно лечение при ендометриален карцином за областта на влагалището, включително и при кожни тумори. И не на последно място – при запушен бронх от туморен процес, но там това лечение е палиативно. Лечението цели да отпуши бронха, за да може да се повиши качеството на живот и да се облекчи състоянието на болния.

Може ли да посочите каква е разликата в процедурите при простатен карцином и рак на маточната шийка?

Процедурите при двете заболявания са различни. При простатния карцином поставяме игли, докато при рак на маточната шийка рядко използваме игли. Използваме специфични апликатори. Това са тръбички, които поставяме в естествени кухини: канала на маточната шийка, влагалището. Докато при брахитерапия на простатен карцином говорим за интерстециална манипулация, то при брахитерапия на рак на маточната шийка става дума за неинвазивна интракавитарна манипулация, т.е., поставяме апликатори в естествени кухини.

В крайна сметка обаче манипулацията е щадяща и в двата случая?

Да, болните остават при нас за няколко часа. Те си тръгват същия ден в отлично състояние. Страничните действия от брахитерапията са минимизирани в сравнение с тези при външното лъчелечение.

Кога жените с рак на маточната шийка могат и трябва да предпочетат брахитерапия?

На първо място, много е важно жените да проведат консултация с радиационен онколог. Защото обикновено е недостатъчно жената да се подложи само на хирургично лечение в напреднал стадий. Налага се след това да се приложи следоперативно лъче- и химиотерапия. При този мултимодален подход, козметичните резултати и качеството на живот страдат, тъй като има последствия от всички приложени терапевтични методи. И всички тези методи водят до едно и също нещо: до фиброза, до нарушена функция на здравите органи и респективно – лошо качество на живот. Затова в по-напреднали стадии, когато туморът е голям или ангажира и съседни структури, предпочитаме и препоръчваме лъче-химиолечение, след което да се приложи това свръхдозиране с брахитерапия в основния тумор в шийката и в матката.

Повишава ли се преживяемостта на жените с рак на маточната шийка ако се приложи и брахитерапия в по-напреднал стадий на болестта?

Да, защото всяка една ескалация (усилване) на дозата води до по-добър локален контрол върху тумора. Което от своя страна повишава преживяемостта. И когато успеем да приложим брахитерапия, когато успеем да осигурим този по-щадящ метод, тогава тези жени освен че живеят по-дълго, имат и по-добро качество на живот. Това винаги се предпочита и препоръчва. Това е важно послание, защото е много важно освен да гоним процент на излекуване, процент на успешно лечение, това да не е за сметка на качеството на живот. И тези жени, освен че ще живеят по-дълго, те ще бъдат и по-щастливи, ще се чувстват по-пълноценни. При господата брахитерапията е радикална алтернатива на премахването на простатата и възможност за запазване на сексуалната функция и континентността (липса на изпускане на урина).

Facebook Twitter Google+

0 Коментара