Че ревността е тъмна и ра­зяждаща страст – е безспор­но, питайте Отело. Но на­вярно и сами сте го изпитва­ли. Едва ли ви е безразлично, когато хубава жена се усмих­не на вашичкия, докато си вървите по улицата, хвана­ти под ръка. Или когато той се обърне още веднъж да ви­ди продавачката на вестни­ци, или пък остави предизви­кателно голям бакшиш на направо невръстната келнерка в кафенето.

Илюстрация: Иван Газдов

Да се чуди човек какво толкова му ха­ресват на биреното коремче, но въпросът с какво прив­личат мъжете е тема на друг разговор, фактът си е факт. В подобни случаи пове­чето жени се озлобяват, ня­кои започват трескаво да се притесняват за собствения си външен вид, а други чак се поболяват при мисълта за конкуренцията.

Казано е, че ревността е психическо за­боляване и е трудно да я неглижираме. Тя извира от най-тъмните дебри на душата ни, пъпли нагоре по цялото цялото тяло и завладява вся­ка гънка на мозъка ни. Няма спасение. Идеята, че същес­твуват хубави жени, с по-големи бюстове, с по-дълги крака, с по-тънки талии, по-остроумни, по-млади или по-глупавички дори, убива останалите благи мисли и не ни дава покой.

Най-баналната позиция в такива случаи е да заемеш

позата на обидена примадона

Това може да ти помогне да си възвърнеш са­мочувствието, но пък жена­та е хищник и обикновено желае възмездие. А оттук нататък започват едни пла­нове, за които е по-добре да не говорим, защото звучат почти зловещо. Всичко това обаче е погрешна тактика, тя не помага и най-важното – не е здравословна. Нито нацупената физиономия на благоверната, нито обидните епитети към конкурентка­та ще помогнат на мъжа да се откаже от вредния навик винаги да търси нещо по- добро. Едно е сигурно: рев­ността ще сбръчка нежна­та ви кожа, ще ви докара яз­ва и въобще погрозняването от жълта злоба в кърпа ви е вързано. А последиците от печалния ви външен вид игра­ят само в полза на онази келнерка, невръстната.

Има още нещо. Ако мъжът ви раз­бере за раздиращите ви чувства, не търсете съчувст­вие и не очаквайте той внезапно да се осъзнае. Тъкмо напротив. Типичният отго­вор на изгарящите ви мъки е вирване на носа. Аха, казва си той, тя ме ревнува, значи още ставам,

току виж ми се отворил парашутът

Мъже! Какво да се прави? Ето как­во: излекувайте ревността си, тя е порок. Разбира се, това в никакъв случай не оз­начава, че трябва да си зат­варяте очите пред безоб­разните му пътешествия с поглед по чуждите женски прелести. Но ако той не схване, че ви обижда, ами просто си съберете багажа. Научете се да цените собс­твената си личност и не се оставяйте да бъдете унижа­вана. Все пак е важно да усе­щате разликата между чис­то естетските нрави на мъ­жа до вас, който не може да не оцени друга хубост, и кръшкащата му природа. Не трябва да вдигате скандали до небето, само защото чо­векът е ценител. Ако има до­бър вкус, това е комплимент и за вас. Другата крайност е да демонстрирате безразли­чие. Пак грешка. Хубаво е

той да усеща, че имате пулс

Иначе може да се опита да размрази чувствата ви с по­вече подвизи.

И докато вие се усмихвате, вместо яростно да ревнувате, не е зле профилактично да тества­те и неговата обич. Нека веждите му се сбръчкват, щом ви потърси колега от мъжки пол по телефона. Ни­що, че е по работа. Нека се чумери, ако негов приятел ви каже, че изглеждате чудес­но, и започне да се диви как въобще не ви личи възраст­та. Ако не злоупотребявате с чувствителността му, добрият ефект ще дойде бързо – поне ще ви обръща повече внимание. Звучи обидно за интелигентността на мъжете, но е доказано, че те се впечатляват, когато друг също оцени жените им. Чуждото мнение може да ги накара да се замислят или да променят собственото.

Ня­ма нужда да си го обяснява­те – това просто е така.

Мъжете не обичат да губят

ценни хора и вещи и трудни битки. Нека той си мисли, че въпреки всичките потенци­ални възможности и незем­ната ви красота според все­общия критерий, вие все пак сте избрали Него. Ласкател­но е някак.

Ако обаче усети­те, че сте преминали грани­цата и сте предизвикали ос­нователно гнева му, успокой­те го с любов. Гримирайте се заради него, облечете ху­бавата си рокля, направете си прическа и го приласкай­те. Покажете, че искате да сте само негова, и приятно изкарване… До следващото телефонно обаждане или среща с кокетна келнерка.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара