Пътувате и нямате пари в брой? В магазина, където се намира търсеният от вас артикул, не приемат кредитни карти? Банкоматите могат да решат повече от един проблем.

Има много начини за получаване и обмяна на пари по време на пътуване. Всички те имат своите предимства, рискове и удобства.

Има потребителите, които не обичат да плащат директно с картата си и поради тази причина предпочитат да държат парите си в тях. В случай, че не сте предвидили правилно необходимата ви сума, то дори и в чужбина можете да изтеглите пари от най-близкия банкомат.

Силната конкуренция в банковия сектор доведе до цялостно преструктуриране на таксите, които клиентите плащат за теглене на пари в брой от банкомат.

Когато има фиксирана такса, независимо от размера на теглената сума, е очевидно, че при по-големи тегления процентът на таксата е по-малък. Фиксираната такса вероятно ще трябва да се увеличи с %, приложен към изтеглената сума.

Най-общо казано, с дебитна карта можете да изтеглите пари от спестовната си сметка, за да получите пари в местна валута, а с кредитна карта можете да получите паричен аванс, който след това ще бъде изплатен на определени вноски или на един път.

Как мога да тегля пари в брой от банкомати в чужбина с дебитна карта?

Както в България, така и в чужбина банкоматите работят на един и същ принцип. Получавате пари в законното платежно средство там, където се намирате. Използвате обменния курс, който е в сила в деня на транзакцията. Обикновено за всяка транзакция се заплаща такса за използване на банкомат в чужбина. Лимитът за теглене може да бъде определен от банката или от действащите във всяка страна разпоредби.

Как мога да тегля пари от банкомати в чужбина с кредитна карта?

Тъй като става въпрос за заем, в допълнение към исканата сума в извлечението от сметката се заплащат комисиони и лихви, определени от всяка банка.

Каква сума мога да изтегля?

Сумата, която можете да изтеглите в един ден е определен от банката, в която имате дебитна или кредитна сметка.

Източник: bulgaria24.tv

Facebook Twitter Google+

0 Коментара