Работа на свети Георги:

 • да извърши подвиг, по-конкретно да убие змея.

Работа на жена му:

 • да изглади дрехите на Георги, който извършва подвига;
 • да наостри меча и да лъсне доспехите му;
 • да изчисти коня, да го нахрани и да му сложи седлото и сбруята;
 • да нахрани Георги преди подвига;
 • да му напомни за мястото и времето на извършване на подвига;
 • да го изпрати до мястото за извършване на подвига;
 • да организира змея, така че да не пропусне подвига на Георги;
 • ако змеят не е на разположение, да осигури друг;
 • след подвига да приведе бойното поле в порядък;
 • да изпере оцапаните дрехи;
 • да нахрани Георги;
 • да обработи раните му, без много да обръща внимание на негодуването му;
 • да почисти (и поправи) меча и доспехите;
 • да прибере коня в конюшнята, да го почисти и да го нахрани;
 • да разтреби тялото на змея;
 • да напише хвалебствено слово за това, как Георги е извършил подвига;
 • да започне подготовката за следващия подвиг.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара