Емилия Илиева е известна като лицето на ненасилствената комуникация (ННК) в България. Тя е един от първите обучители по ННК за България и основният, който през последните 8 години системно развива както популярността на метода в страната, така и екипи от хора, които да го прилагат и преподават нататък.

Тя е и създателка на групата “Емпатичните майки и бащи” като пространство за емоционална подкрепа на родители в посока възпитание и отглеждане на деца с емпатия и съпричастност. Пред  Академия за родители“ тя говори за това как да въведем правила в отношенията с децата и какви да са те, за да подкрепят и децата и родителите.

kids-286834_960_720

Важното е да се постигне някакъв баланс, който да крепи и родителя, и детето. Трябва да знаем, че когато у детето има едно правилно и едно грешно поведение, ние въвеждаме правилата, за да насърчим правилното такова. А когато едно дете не спазва дадено правило, много по-ценно е да видим кое е това нещо, което е по-важно за него от това да спазва правилото, отколкото само да напомним правилото.

Когато едно дете прави нещо, което не ни харесва,

то не го прави, защото иска да ни ядоса. Много често децата знаят какви са правилата, които се опитваме да въведем, но те въпреки това не съумяват да ги спазват, защото това, което правят удовлетворява някоя тяхна потребност, която е по-важна от това да проявят съдействие или съгласие към правилото, което някой възрастен им посочва.

Децата изследват живота по начина,

по който има смисъл за тях и ние сме заедно с тях и ги подкрепяме в това им начинание. Въпросът е дали не е по-добре да им създадем пространство, в което да успяват да се изразяват пълноценно по начина, по който е важен за тях.

Правилата, които се въвеждат трябва да работят, както за детето, така и за родителя. Децата, които са на възраст 2г. и нагоре могат да бъдат въвличани в решения, които ги касаят.

Вижте цялата лекция за повече съвети тук:

Facebook Twitter Google+

0 Коментара